Phiên bản mobile

MENU

UBMTTQVN TỈNH

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Ca Võ Xuân Ca UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Lãnh đạo
3,859,678
caubmtqnam@gmail.com
2 Hùng Nguyễn Phi Hùng Phó Chủ tịch Thường trực
Lãnh đạo
0905747876
3,852,552
phhung78@gmail.com
3 Bình Lê Thái Bình Phó Chủ tịch
Lãnh đạo
0914026151
3,859,557
lebinhubmtqn@gmail.com
4 Thủy Lê Thị Như Thủy UVTT-Trưởng ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905205123
3,852,779
thuymtqnam@gmail.com
5 Hòa Nguyễn Văn Hòa Phó ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0978773101
3,810,026
 hoamtqn@gmail.com
6 Hậu Châu Thị Hậu Chuyên viên
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905868419
3,852,779
haumtqn@gmail.com
7 Thu Nguyễn Thị Thanh Thu UVTT-Trưởng ban
Ban Phong trào
0935189127
3,812,850
 thumtqn@gmail.com
8 Khánh Mai Lê Anh Khánh Phó ban
Ban Phong trào
0979203603
3,852,556
khanhubmtqn@gmail.com
9 Hà  Trần Thị Hà  Chuyên viên
Ban Phong trào
0905021241
 3.812.850
hatt1974@gmail.com
10 Nhàn Ung Thị Mỹ Nhàn Chuyên viên
Ban Phong trào
0911.381.569
11 Nga Hồng Thị Nga UVTT-Trưởng ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0834090571
3,859,558
ngavpmtqn@gmail.com
12 Trâm Nguyễn Thị Trâm Phó ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0983699855
3,819,119
minhtram1006@gmail.com
13 Tịnh Hồ Thị Tịnh Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
0984637151
3,819,119
14 Vương Nguyễn T. Lĩnh Vương Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
0903177081
3,819,119
linhvuong8184@gmail.com
15 Phương Nguyễn Thị Thanh Phương UVTT-Chánh Văn phòng
Văn phòng
0986100010
3,852,554
phuongquynh41107@gmail.com
16 Phượng Võ Thị Bích Phượng Phó Văn phòng
Văn phòng
0934176247
3,852,557
 phuongmtqn.tp@gmail.com
17 Bích Võ Thị Ngọc Bích Kế toán
Văn phòng
0984.101.773
3852.553
18 Truyền Đặng Ngọc Truyền Chuyên viên
Văn phòng
0905150782
3,852,557
dangngoctruyen@gmail.com
19 Thảo Dương Thị Hồng Thảo Chuyên viên
Văn phòng
0905420552
3.811.245
20 Cường Nguyễn Thắng Cường Lái xe
Văn phòng
0903551017
Tên Video
* CM 07.6.24
* CM 17.5.24

LIÊN KẾT WEB

select