Phiên bản mobile

MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 126 items in 7 pages
Quyết định 91/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở ...
16/01/2024
Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tinh về việc triển khai Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định chính sách ...
16/01/2024
40-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - ...
13/07/2023
29-NQ/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Nghị quyết Mặt trận Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm ...
11/04/2023
1867/UBND-KGVX UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Về việc tăng cường thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh
30/03/2023
Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 18/01/2023 của Ban Thườn Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc ...
18/01/2023
2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định 2429/QĐ-UBND quy định xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh.
16/09/2022
2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định 2428/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025
16/09/2022
59/2022/NĐ-CP UBND tỉnh Quảng Nam Nghị định Mặt trận Nghị định quy định về chức danh và xác thực điện tử
05/09/2022
662/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022
27/01/2022
119-KH/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Thông báo Mặt trận Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
26/01/2022
93/TB-MTTQ-BTT UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo Mặt trận Thông báo phân công tiếp công dân định kỳ năm 2022
05/01/2022
14-CT/TU UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị số 14 tổ chức đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm
27/12/2021
22-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị số 22 về việc tổ chức Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022
21/12/2021
29 /2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Mặt trận Nghị quyết Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, ...
29/09/2021
32/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Mặt trận Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
29/09/2021
14-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
23/08/2021
08-CTr/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chương trình Mặt trận Chường trình svề thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ...
18/08/2021
17/2021/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, Bản tin trên địa ...
17/08/2021
11/2021/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
29/07/2021

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select