Phiên bản mobile

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
1 Vũ Nguyễn Quốc Vũ Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0913.473.038
2 Minh Nguyễn Thị Lệ Minh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0918.772.605
3 Loan Nguyễn Thị Ngọc Loan UVTT
Huyện Núi Thành
.
.
4 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Núi Thành
(0235)3.870.039, (0235)2.215.860
(0235).3.870.039
ubmtnuithanh@gmail.com
5 Vân Nguyễn Thị Ngọc Vân Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Phú Ninh
0985007569
6 Tịnh Nguyễn Ngọc Tịnh Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0982.100.057
7 Phượng Võ Thị Bích Phượng UVTT
Huyện Phú Ninh
8 Anh Phạm Trần Thị Thúy Anh UVTT
Huyện Phú Ninh
9 Ba Nguyễn Ba Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0905.810.250
10  Lương Nguyễn Văn Lương Phó Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0905.342.755
11 Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
12 Phượng Nguyễn Thị Hồng Phượng UVTT
Thành phố Tam Kỳ
0935.687.942
13 Phong Nguyễn Thanh Phong Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0905914740
14 Đông Nguyễn Văn Đông Phó Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0905680395
15 Anh Cao Thị Phan Anh UVTT
Huyện Thăng Bình
0916944929
16 Bảy Phạm Đình Bảy Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
17 Hoa Phan Thị Kim Hoa UVTT
Huyện Thăng Bình
0985.684.614
18 Minh Thái Văn Minh Phó Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0973.425.550
19 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt UVTT
Huyện Quế Sơn
20 Phúc Đinh Thị Phúc UVTT
Huyện Quế Sơn
Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select