Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phát huy nội lực xây dựng mô hình “Khu dân cư đô thị văn minh”
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phường An Phú (TP Tam Kỳ) hưởng ứng xây dựng mô hình “Khu dân cư đô thị văn minh” đã tạo nên bộ mặt khu dân cư khang trang, xanh, sạch, đẹp, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023; chú ý đến thời gian lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Nông Sơn: Tập trung nguồn lực cho xã Phước Ninh hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư về đích nông thôn mới
Trong năm 2023, Quỹ Vì người nghèo huyện đã hỗ trợ xã Ninh Phước xây dựng xoá 16 ngôi nhà tạm (số tiền 740 triệu đồng) nhờ vậy trên địa bàn xã không còn nhà tạm, đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới.
Xã Điện Quang quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu
Với tiêu chí nổi trội về văn hóa, năm 2023, xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Điện Quang đã tập trung, nổ lực giữ chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và tiệm cận các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Đàn
Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm với phương châm: "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", Đảng bộ xã Tam Đàn (Phú Ninh) chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện thành công các tiêu chí nâng chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

VĂN BẢN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select