Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

CÁC NỘI DUNG TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN VÀ CỬ TRI
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được các văn bản trả lời ý kiến cử tri của các bộ, ngành Trung ương. Ban biên tập đăng tải các nội dung trả lời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương truy cập để thông tin đến cử tri và Nhân dân.
CÁC NỘI DUNG TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN VÀ CỬ TRI
Trong quý III/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được các báo cáo trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan, ban, ngành. Ban biên tập đăng tải nội dung trả lời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương có liên quan truy cập để thông tin đến cử tri và Nhân dân.
Tiếp nhận ý kiến trả lời cử tri và Nhân dân
Tháng 5 và tháng 6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được báo cáo số 94/BC-UBND ngày 18/5/2023 trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp 12 HĐND tỉnh; Công văn số 3872/UBND-KTN, ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định điểm dừng kỹ thuật, chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các Khu tái định cư Nồi Rang, Duy Hải (giai đoạn 2), Duy Hải (giai đoạn 3), Sơn Viên (huyện Duy xuyên) và Công văn 6300/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải trả lời ý kiến mở rộng Quốc lộ...
Báo cáo số 75-BC/UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 164/BC-HĐND ngày 02/12/2022
Công văn 558/BCA-V01 ngày 03/3/2023 của Bộ Công an về trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select