Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07 - 11/9/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: 1,8 TỶ ĐỒNG; CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG; ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  (QUỸ CỨU TRỢ TỈNH): 500 TRIỆU ĐỒNG; TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NAM: 43.468.051 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM NAM GIANG: 4.285.000 ĐỒNG.

MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Báo cáo của UBND tỉnh trả lời cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Các văn bản của Bộ, ngành TW trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân Quảng Nam
Các văn bản của bộ, ngành Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân Quảng Nam gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

LIÊN KẾT WEB

select