Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Báo cáo số 614/BC-STNMT ngày 13/10/2022 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh về việc trả lời ý kiến cử tri
Báo cáo số 614/BC-STNMT ngày 13/10/2022 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh về việc trả lời ý kiến cử tri
Công văn 4181/BNV-CQĐP ngày 27/8/2022 của Bộ Nội vụ trả lời ý kiến cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV
Công văn 2964/LĐTBXH-VP ngày 05/8/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV
Công văn số 2802/BCA-V01 ngày 09/8/2022 của Bộ Công An v/v trả lời ý kiển cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Công văn số 3719/BNV-TL ngày 05/8/2022 của Bộ Nội vụ trả lời ý kiển cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Tên Video
* CM 18.11.22
* CM 04.11.22LIÊN KẾT WEB

select