Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Báo cáo của UBND tỉnh trả lời cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Các văn bản của Bộ, ngành TW trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân Quảng Nam
Các văn bản của bộ, ngành Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân Quảng Nam gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

LIÊN KẾT WEB

select