Phiên bản mobile

MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Báo cáo số 73 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nam Giang
Công văn của Sở Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nam Giang tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Công văn đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân huyện Nam Giang phản ảnh tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2019
Công văn đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân huyện Thăng Bình phản ánh tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2019
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV