Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Các văn bản của bộ, ngành Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân Quảng Nam gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Báo cáo số 73 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nam Giang
Công văn của Sở Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nam Giang tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Công văn đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân huyện Nam Giang phản ảnh tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2019LIÊN KẾT WEB

select