Phiên bản mobile

Mode:         

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM- NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2020)! 

MENU

DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ, HÀNG HÓA ỦNG HỘ QUỸ CỨU TRỢ TỈNH QUẢNG NAMTHỜI GIAN


TIỀN ỦNG HỘ

HÀNG HÓA ỦNG HỘ


HÀNG HÓA PHÂN BỔ


(từ ngày 15/10 đến 23/11/2020)


DANH SÁCH
ỦNG HỘ TIỀN

 DANH SÁCH
ỦNG HỘ HÀNG HÓA


DANH SÁCH 
PHÂN BỔ HÀNG HÓA


* QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ QUỸ CỨU TRỢ CỦA BAN CỨU TRỢ TỈNH:

TT


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ


SỐ TIỀN HỖ TRỢ 
(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

1

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

3.000.000

Quyết định số 146/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/9/2020 v/v hỗ trợ người bị thương nặng trong cơn bão số 5 trên địa bàn TP.Tam Kỳ

2

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

 5.000.000

 Quyết định số 152/QĐ-MTTQ-BTT ngày 15/10/2020 v/v hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do nước cuốn trôi sau hoàn lưu bão số 5 trên địa bàn huyện Đông Giang

3

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

 34.000.000

 Quyết định số 153/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/10/2020 v/v hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên

4

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

10.000.000

Quyết định số 154/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/10/2020 v/v hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do mưa lũ gây ra trên địa bàn thị xã Điện Bàn

5

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

5.000.000

Quyết định số 155/QĐ-MTTQ-BTT ngày 19/10/2020 v/v hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do mưa lũ gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ

6

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

 760.000.000

Quyết định 156/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

7

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

 1.200.000.000

 Quyết định 157/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Tây Giang

8

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang

 480.000.000

 Quyết định 158/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Đông Giang

9

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

 1.275.000.000

 Quyết định 159/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình

10

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành

 660.000.000

 Quyết định 160/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/10/2020 v/v điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Núi Thành

11

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 

20.000.000 

 Quyết định 161/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bỗ kinh phí hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết do mưa bão gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành

12

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

25.000.000 

 Quyết định 162/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bỗ kinh phí hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa bão gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn

13

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc

5.000.000 

Quyết định sô 163/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do điện giật trong khi dọn nhà chống lũ trên địa bàn huyện Đại Lộc

14

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

40.000.000 

Quyết định sô 164/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên

15

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc

985.000.000 

Quyết định sô 165/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Đại Lộc

16

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc

165.000.000 

Quyết định sô 166/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Đại Lộc

17

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức 

275.000.000 

Quyết định sô 167/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức

18

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

220.000.000 

Quyết định sô 168/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ

19

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

345.000.000 

Quyết định sô 169/QĐ-MTTQ-BTT ngày 22/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn

20

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

1.715.000.000 

Quyết định sô 170/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên

21

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh

360.000.000 

Quyết định sô 171/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh

22

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

2.880.000.000 

Quyết định số 172/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Tây Giang

23

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

5.000.000

Quyết định sô 173/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do mưa lũ gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ

24

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

20.000.000

Quyết định sô 174/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Thăng Bình

25

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn 

25.000.000

Quyết định sô 175/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn

26

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên

17.000.000 

Quyết định số 181/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên

27

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn

1.200.000.000 

Quyết định số 183/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Nông Sơn

28

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang

2.125.000.000 

Quyết định số 184/QĐ-MTTQ-BTT ngày 27/10/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa bão năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Giang

29

Lãnh đạo Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Nam thăm, hỗ trợ các nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Quảng Nam do sạt lỡ đất, vùi lấp trên địa bàn huyện Nam Trà My

27.000.000

Quyết định số 185/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/11/2020 v/v chi tiền thăm và hỗ trợ các nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Nam do sạt lỡ đất, vùi lấp trên địa bàn huyện Nam Trà My

30

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước

480.000.000

Quyết định sô 187/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước

31

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn

120.000.000

Quyết định sô 188/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn thị xã Điện Bàn

32

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức

1.120.000.000

Quyết định sô 189/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức

33

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

2.960.000.000

Quyết định sô 190/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My

34

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước

22.000.000

Quyết định 191/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v hỗ trợ các gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước

 35

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra tại Quảng Nam

265.000.000

Quyết định 192/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v chuẩn bị quà phục vụ đoàn lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh thăm và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra tại Quảng Nam

 36

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

480.000.000

Quyết định sô 194/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn

 37

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My

 14.000.000

Quyết định sô 195/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My 

38

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

14.000.000

Quyết định sô 196/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn 

39

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ

 400.000.000

Quyết định sô 197/QĐ-MTTQ-BTT ngày 05/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ 

 40 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ
 15.000.000
Quyết định sô 198/QĐ-MTTQ-BTT ngày 05/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ
 
41  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh
 72.000.000 Quyết định số 199/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh
42  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức
 24.000.000 Quyết định số 200/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức
43  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước
 3.000.000 Quyết định số 201/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người bị thương đợt 2 do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước
 44 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My
 162.000.000
Quyết định số 202/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My
45  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My
80.000.000 Quyết định số 203/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/11/2020 v/v phân bổ kinh phí cho Ban Cứu trợ huyện Nam Trà My hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2020 gây ra
46  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh
440.000.000 Quyết định số 205/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh
47 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My
300.000.000 Quyết định số 206/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My 
 48 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình
 82.000.000 Quyết định số 207/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Thăng Bình
 49 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
93.000.000 Quyết định số 208/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên
 50 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My  50.000.000 Quyết định số 209/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả do hỏa hoạn gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My 
 51 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành
200.000.000 Quyết định sô 210/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn nhà ở do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành
52  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

1.650.000.000 Quyết định sô 211/QĐ-MTTQ-BTTngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Thăng Bình 
53 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên
450.000.000 Quyết định sô 212/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên
54 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn 51.000.000 Quyết định số 213/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn
 55 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn 1.100.000.000 Quyết định sô 214/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn
 56 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An 110.000.000 Quyết định sô 215/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn thành phố Hội An
57 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My 153.650.000 Quyết định số 216/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu bão, lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My 
 58 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn  350.000.000 Quyết định số 217/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí chuẩn bị quà cho đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam quân Bình Tân và Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam đến thăm và hỗ trợ đồng bào huyện Phước Sơn thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra
 59 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An 14.000.000 Quyết định số 218/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn thành phố Hội An
 60 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên 14.000.000 Quyết định số 219/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên
61  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 15.000.000 Quyết định số 220/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành
62  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Bàn 340.000.000 Quyết định số 221/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình bị tốc mái hoàn toàn do bão số 9 gây ra trên địa bàn thị xã Điện Bàn
63  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước 3.520.000.000 Quyết định sô 222/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12/11/2020 v/v phân bổ kinh phí đợt 3 hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước
 64 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức 2.430.000.000 Quyết định sô 223/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/11/2020 v/v phân bổ kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị tốc mái hoàn toàn về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Hiệp Đức
 65 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ 2.120.000.000 Quyết định sô 224/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ gia đình bị tốc mái hoàn toàn về nhà ở do bão số 9 gây ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ
66 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My 158.000.000 Quyết định số 225/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My
 67 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My 99.000.000 Quyết định số 226/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My 
 68 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước  2.000.000 Quyết định số 227/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước
 69 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn  31.000.000 Quyết định số 228/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị chết và bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn
 70 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn 26.000.000 Quyết định số 229/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ gia đình có người thân bị bị thương do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn 
 71 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành 150.000.000 Quyết định số 230/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/11/2020 v/v phân bổ kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Núi Thành
 TỔNG CỘNG

35.065.650.000

 LIÊN KẾT WEB

select