Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 580 items in 29 pages
191/TB-MTTQ-BTT UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo Mặt trận Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
15/07/2024
04/2024/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Mặt trận Quyết định quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện
22/03/2024
Quyết định 91/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở ...
16/01/2024
Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tinh về việc triển khai Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định chính sách ...
16/01/2024
26-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội ở những địa phương ...
30/11/2023
26-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn Mặt trận Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các đơn vị sắp xếp đơn vi hành chính
30/11/2023
29/HD-MTTQ-BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn số 29/HD-MTTQ-BTT ngày 22/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024-2029
22/08/2023
61/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Mặt trận Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
16/08/2023
59/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Mặt trận Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
14/08/2023
40-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - ...
13/07/2023
104/HD-MTTW-BTT Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn Mặt trận Hướng dẫn về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029
29/06/2023
22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Ban Bí thư Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc ...
25/05/2023
29-NQ/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Nghị quyết Mặt trận Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm ...
11/04/2023
1867/UBND-KGVX UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Về việc tăng cường thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh
30/03/2023
Kế hoạch 198/KH-MTTQ-BTT ngày 30/01/2023 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Mặt trận Kế hoạch 198/KH-MTTQ-BTT ngày 30/01/2023 về giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh năm 2023
30/01/2023
Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 18/01/2023 của Ban Thườn Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc ...
18/01/2023
08/CTPH-MTTW-TNMT-TCTG Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chương trinh phối hợp Mặt trận Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026
25/11/2022
10/2022/QH15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Luật Mặt trận Luật số 10/2022/QH ngày 10/11/2022 về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
10/11/2022
2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định 2429/QĐ-UBND quy định xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh.
16/09/2022
2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định 2428/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025
16/09/2022

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)