Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bài 4: Quy định nêu gương phải được thực thi trong cuộc sống
(ĐCSVN) - Nêu gương được xem như một giá trị đạo đức nhân văn sâu sắc, thấm đẫm đạo lý truyền thống của dân tộc; giá trị ấy được phát huy và kết tinh lan tỏa ở đỉnh cao tư tưởng, đạo đức Bác Hồ. Trước...
Bài 3: Nêu gương tự phê bình và phê bình là xây dựng Đảng về đạo đức
(ĐCSVN) – Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết TW 4 khóa XI và khóa XII của Đảng đều đề cập đến nhóm giải pháp hàng đầu, trong đó có tự phê bình và phê bình. Do đó, đề cao vai trò,...
Bài 2: Vì sao nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng?
(ĐCSVN) – Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng tuyên truyền,...
Bài 1: Học và làm theo Bác về nêu gương của cán bộ, đảng viên
(ĐCSVN) - Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam là tấm gương mẫu mực về sự tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm. Quan điểm, tư tưởng về nêu gương của Người...
Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Chuyên đề năm 2018 - "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.
Vậy là đã 47 năm kể từ ngày 2 thánh 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đi vào cõi vĩnh hằng. Thời gian càng lùi xa, tư tưởng...
Những hình ảnh bình dị về cuộc đời Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời của mình để đấu tranh vì độc lập, tự do dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), chúng...
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về sức mạnh đoàn kết
Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.287. Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tham nhũng
Khát vọng của Hồ Chí Minh là giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào mình. Mục tiêu đó chỉ có thể được thực hiện bằng con đường đấu tranh cách mạng để xóa bỏ chế độ cai trị của...
Chủ tịch Hồ chí minh nói về đại đoàn kết dân tộc
Chủ tịch Hồ chí minh nói về đại đoàn kết dân tộc

http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=446
select

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

000037805

Hôm nay: 647