Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

Video Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam
Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBNĐ ngày 03/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung Thành viên Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu; các hành vi gian lận thương mại; sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng,
Người tiêu dùng chuộng hàng Việt
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã lan tỏa niềm tin yêu của người tiêu dùng đối với hàng Việt.
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác hàng giả
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP

LIÊN KẾT WEB

select