Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoai

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 6 GoPage size:
1 Thanh Lê Trí Thanh UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch
Lãnh đạo
3,859,678
2 Hùng Nguyễn Phi Hùng Phó Chủ tịch Thường trực
Lãnh đạo
0905747876
3,852,552
phhung78@gmail.com
3 Bình Lê Thái Bình Phó Chủ tịch
Lãnh đạo
0914026151
3,859,557
lebinhubmtqn@gmail.com
4 Mau Nguyễn Văn Mau Phó Chủ tịch
Lãnh đạo
0913.419.748
3.904.345
5 Phương Nguyễn Thị Thanh Phương UVTT-Chánh Văn phòng
Văn phòng
0986100010
3,852,554
phuongquynh41107@gmail.com
6 Thủy Lê Thị Như Thủy UVTT-Trưởng ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905205123
3,852,779
thuymtqnam@gmail.com
7 Nga Hồng Thị Nga UVTT-Trưởng ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0834090571
3,859,558
ngavpmtqn@gmail.com
8 Thu Nguyễn Thị Thanh Thu UVTT-Trưởng ban
Ban Phong trào
0935189127
3,812,850
 thumtqn@gmail.com
9 Hòa Nguyễn Văn Hòa Phó ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0978773101
3,810,026
 hoamtqn@gmail.com
10 Khánh Mai Lê Anh Khánh Phó ban
Ban Phong trào
0979203603
3,852,556
khanhubmtqn@gmail.com
11 Trâm Nguyễn Thị Trâm Phó ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0983699855
3,819,119
minhtram1006@gmail.com
12 Phượng Võ Thị Bích Phượng Phó Văn phòng
Văn phòng
0934176247
3,852,557
 phuongmtqn.tp@gmail.com
13 Bích Võ Thị Ngọc Bích Kế toán
Văn phòng
0984.101.773
3852.553
14 Hà  Trần Thị Hà  Chuyên viên
Ban Phong trào
0905021241
 3.812.850
hatt1974@gmail.com
15 Hậu Châu Thị Hậu Chuyên viên
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905868419
3,852,779
haumtqn@gmail.com
16 Truyền Đặng Ngọc Truyền Chuyên viên
Văn phòng
0916986680
3,852,557
dangngoctruyen@gmail.com
17 Tịnh Hồ Thị Tịnh Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
0984637151
3,819,119
18 Nhàn Ung Thị Mỹ Nhàn Chuyên viên
Ban Phong trào
0911.381.569
19 Thảo Dương Thị Hồng Thảo Chuyên viên
Văn phòng
0905420552
3.811.245
20 Vương Nguyễn T. Lĩnh Vương Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
0903177081
3,819,119
linhvuong8184@gmail.com

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)