Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

ỦNG HỘ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

Tên tài khoản: Ban Vận động xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Nam

Số tài khoản: 3761.0.9111734.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại liên hệ: 0235.3852556 và 0235.3852554.


DANH SÁCH
 CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁ NHÂN  ỦNG HỘ 
XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Số liệu cập nhật từ ngày 28/12/2023 đến ngày 04/01/2024)

TT

TÊN TỔ CHỨC, CƠ QUAN, 
ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN  

SỐ TIỀN  ĐÃ NHẬN

SỐ TIỀN

Tiền mặt

Chuyển khoản

1

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

           5.000.000

x

 

2

Ông Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

           1.000.000

x

 

3

Ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

           1.000.000

x

 

4

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

           1.000.000

x

 

5

Bà Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

           1.000.000

x

 

6

Ông Lê Minh Thắng - Trưởng phòng Dân tộc huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

           1.000.000

x

 

7

Ông Cao Xuân Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Cao Xuân Dũng

           1.000.000

x

 

8

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam

              500.000

x

 

9

Bà Đặng Thị Lệ Thuỷ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

10

Ông Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

11

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

12

Ông Huỳnh Ngọc Tiên - Phó Thanh Tra tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

13

Bà Phan Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

14

Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

15

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

16

Ông Huỳnh Thuận - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

17

Ông Lưu Tấn Lại - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

18

Ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam

              500.000

x

 

19

Ông Trình Minh Đức - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

20

Ông Võ Văn Viên - Phó Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

21

Ông Trần Ngọc Tài - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam

              500.000

x

 

22

Ông Đoàn Ngọc Quang - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

23

Ông Hồ Quang Minh - Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

24

Ông Võ Như Duy - Công ty Xây dựng Quảng Nam

              500.000

x

 

25

Ông Phạm Hàn Bá - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

26

Ông Võ Văn Dũng- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

27

Ông Brao Tuân - UBND xã La Dêê, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

28

Ông Châu Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang  tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

29

Ông Bh Nướch Hải - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

30

Ông Hồ Văn Luyến - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

31

Ông Chương - UBND xã Chà vàl, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

32

Ông Alăng Arấy - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

33

Ông Hồ Văn Giang - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

34

Ông Phạm Sáu - Chủ tịch UBND xã Dang, huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

35

Ông Tơ Ngôl Dứch - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

36

Ông Đỗ Hữu Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

37

Bà Mạc Như Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

38

Ông Ngô Đức An

              500.000

x

 

39

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

40

Ông Đinh Ngọc Thanh - huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

              500.000

x

 

41

Bà Dương Thị Phường - Ủy viên thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam

              300.000

x

 

42

Ông Võ Hồng Siêu - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

              300.000

x

 

43

Bà Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam

              200.000

x

 

44

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

45

Ông Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

46

Ông Huỳnh Hữu Cường - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

47

Ông Phan Ngọc Lộc - Công ty Xăng dầu Quảng Nam

              200.000

x

 

48

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

49

Ông Nguyễn Đình Trung - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

50

Bà Lê Thị Tâm - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

51

Ông Lê Đình Lực- UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

52

Ông Phan Vĩnh Dần - Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

53

Ông Briêu Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

54

Ông Cơ lâu Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

55

Đỗ Thị Hiền - Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

              100.000

x

 

56

Ông Trương Ngọc Hải - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

              100.000

x

 

57

Ông Lê Sáu

              100.000

x

 

58

Ông Phan Như Sơn - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

              100.000

x

 

59

Ông Lê Đình Nho - Phòng Kinh tế TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

              100.000

x

 

60

Ông Hồ Văn Sinh - xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

              100.000

x

 

61

Ông Mai Tấn Lựu - xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

              100.000

x

 

62

03 cá nhân không ghi tên (ủng hộ 50.000 đồng)

              150.000

x

 

63

04 cá nhân không ghi tên (ủng hộ 100.000 đồng)

              400.000

x

 

64

01 cá nhân không ghi tên

              200.000

x

 

65

 02 Cá nhân không ghi tên (ủng hộ 500.000 đồng)

           1.000.000

x

 

66

Thông Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

              100.000

x

 

67

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam

              200.000

x

 

68

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam

              500.000

 

x

69

Quỹ tín dụng nhân dân Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam

           1.000.000

 

x

70

UBND huyện Nông Sơn, Quảng Nam

           1.000.000

x

 

71

UBND xã Quế Mỹ huyện Quế Sơn, Quảng Nam

           1.000.000

x

 

72

UBND huyện Quế Sơn

           5.000.000

x

 

73

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

           5.000.000

x

 

74

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang

         10.000.000

x

 

75

Công ty Cổ phần Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ

           5.000.000

x

 

76

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Nam

           1.335.000

 

x

77

Cục Thuế Quảng Nam

           1.500.000

x

 

78

Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam

           5.000.000

 

x

79

Trường Đại học Quảng Nam

           5.000.000

 

 

80

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

           8.928.000

 

x

81

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

         10.000.000

 

x

82

Công ty TNHH  Cao Xuân Dũng - Ngã 3 Kỳ Lý, Thôn Đàn Hạ, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

         10.000.000

 

x

83

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam

         11.000.000

 

 

84

Báo Quảng Nam

         12.404.000

 

x

85

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

         15.000.000

 

 

86

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam

         73.169.000

 

x

87

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC

       100.000.000

 

x

88

Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương

       300.000.000

 

x

89

Công an tỉnh Quảng Nam

       300.000.000

 

x

90

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam

       379.726.800

 

x

91

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Nam

     2.000.000.000

 

x

92

Ban Đại diện Hội thánh Tin Lành Quảng Nam

40.000.000

x

TỔNG CỘNG TIỀN ỦNG HỘ

   3.334.812.800

 

 


Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select