Phiên bản mobile

"PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

MENU

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"


Tên Video
* CM 18.11.22
* CM 04.11.22LIÊN KẾT WEB

select