Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Dấu ấn chặng khởi đầu
Để giữ vững và nâng tầm các tiêu chí nông thôn mới (NTM), thời gian qua nhiều địa phương nỗ lực thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu, từng bước tạo nên những ngôi làng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn quê xứ Quảng.
Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 08/7/2016 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Hướng dẫn cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/1/2017 của Tỉnh uỷ
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh

http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=446
select

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày