Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07 - 11/9/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: 1,8 TỶ ĐỒNG; CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG; ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  (QUỸ CỨU TRỢ TỈNH): 500 TRIỆU ĐỒNG; TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NAM: 43.468.051 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM NAM GIANG: 4.285.000 ĐỒNG.

MENU

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh"
Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Dấu ấn chặng khởi đầu
Để giữ vững và nâng tầm các tiêu chí nông thôn mới (NTM), thời gian qua nhiều địa phương nỗ lực thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu, từng bước tạo nên những ngôi làng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn quê xứ Quảng.
Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 08/7/2016 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Hướng dẫn cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/1/2017 của Tỉnh uỷ
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh

LIÊN KẾT WEB

select