Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND
Ngày ban hành: 16/01/2024
Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày hiệu lực: 16/01/2024
Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tinh triển khai Ngị quyết 37/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ thâm cho CB, CC tinh giản biên chế
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tinh về việc triển khai Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025


Đã xem: 331 lượt

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)