Phiên bản mobile

Mode:         

 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
1 Vũ Nguyễn Quốc Vũ Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0913.473.038
2 Ánh Nguyễn Ngọc Ánh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0908.421.005; 0867194024
3 Thạnh Võ Văn Thạnh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0917.693.019; 0399018199
4 Sương Trần Thị Sương UVTT
Huyện Núi Thành
0377890483
uvsuong@gmail.com
5 Tịnh  Hồ Thị Tịnh  UVTT
Huyện Núi Thành
0984637151
6 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Núi Thành
(0235)3.870.039, (0235)2.215.860
(0235).3.870.039
ubmtnuithanh@gmail.com
7 Vân Đặng Vân Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Phú Ninh
0913.959.097
8 Phượng Lê Thị Bích Phượng Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0985.977.258
9 Tịnh Nguyễn Ngọc Tịnh Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0982.100.057
10 Phượng Võ Thị Bích Phượng UVTT
Huyện Phú Ninh
11 Anh Phạm Trần Thị Thúy Anh UVTT
Huyện Phú Ninh
12 Chí Dương Văn Chí Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0968.024.567
13  Lương Nguyễn Văn Lương Phó Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0905.342.755
14 Hòa Nguyễn Thị Vũ Hòa Phó Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0982.303.027
15 Phượng Nguyễn Thị Hồng Phượng UVTT
Thành phố Tam Kỳ
0935.687.942
16 Bình Nguyễn Thanh Bình UVTT
Thành phố Tam Kỳ
0866.190.283
17 Nhi Phan Thị Nhi Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0917.390.459
18 Đông Nguyễn Văn Đông Phó Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0905680395
19 Trung Võ Anh Trung Phó Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
20 Anh Cao Thị Phan Anh UVTT
Huyện Thăng Bình
0916944929

LIÊN KẾT WEB

select