Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
1 Cường Huỳnh Minh Cường Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0966604455
2 Trí Phạm Trí Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0986805882
pcttri@gmail.com
3 Thạnh Võ Văn Thạnh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
4 Sương Trần Thị Sương UVTT
Huyện Núi Thành
01677890483
uvsuong@gmail.com
5 Tịnh  Hồ Thị Tịnh  UVTT
Huyện Núi Thành
0984637151
6 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Núi Thành
(0235)3.870.039, (0235)2.215.860
(0235).3.870.039
ubmtnuithanh@gmail.com
7 Dõng Nguyễn Văn Dõng Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0914301117
8 Phượng Lê Thị Bích Phượng Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
9 An Trịnh Ngọc An Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0913487722
10 Phi Huỳnh Thị Bích Phi UVTT
Huyện Phú Ninh
0914919914
bichphiphuninh@gmail.com
11 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Phú Ninh
(0235).3847.385
mattranphuninh@gmail.com
12 Thắng Phạm Công Thắng Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0905342559
13 Thanh Trần Thị Kim Thanh Phó Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0982552465
14 Phượng Nguyễn Thị Hồng Phượng UVTT
Thành phố Tam Kỳ
0935687942
15 Hòa Nguyễn Thị Vũ Hòa UVTT
Thành phố Tam Kỳ
0982303027
16 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Thành phố Tam Kỳ
(0235).3.812.861
mttq.tk@gmail.com
17 Minh Hồ Văn Minh Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0947010107
18 Đông Nguyễn Văn Đông Phó Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0905680395
19 Anh Cao Thị Phan Anh UVTT
Huyện Thăng Bình
0916944929
20 Thảo Lê Văn Thảo UVTT
Huyện Thăng Bình
01694818272

http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=446
select

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày