Phiên bản mobile

MENU

UBMTTQVN CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
1 Cường Huỳnh Minh Cường Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0966604455
2 Ánh Nguyễn Ngọc Ánh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0908.421.005; 0867194024
3 Thạnh Võ Văn Thạnh Phó Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0917.693.019; 0399018199
4 Sương Trần Thị Sương UVTT
Huyện Núi Thành
0377890483
uvsuong@gmail.com
5 Tịnh  Hồ Thị Tịnh  UVTT
Huyện Núi Thành
0984637151
6 Phòng Văn Phòng Văn phòng
Huyện Núi Thành
(0235)3.870.039, (0235)2.215.860
(0235).3.870.039
ubmtnuithanh@gmail.com
7 Vân Đặng Vân Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Phú Ninh
0913.959.097
8 Phượng Lê Thị Bích Phượng Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0985.977.258
9 An Trịnh Ngọc An Phó Chủ tịch
Huyện Phú Ninh
0919.487.722
10 Phượng Võ Thị Bích Phượng UVTT
Huyện Phú Ninh
0985.977.258
11 Anh Phạm Trần Thị Thúy Anh UVTT
Huyện Phú Ninh
12 Đức Phạm Hoàng Đức Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Thành phố Tam Kỳ
0905.494.171
13 Hòa Nguyễn Thị Vũ Hòa Phó Chủ tịch
Thành phố Tam Kỳ
0982303027
14 Phượng Nguyễn Thị Hồng Phượng UVTT
Thành phố Tam Kỳ
0935687942
15 Bình Nguyễn Thanh Bình UVTT
Thành phố Tam Kỳ
0915.776.357
16 Thuận Võ Tấn Thuận Chủ tịch (Trưởng ban Dân vận)
Huyện Thăng Bình
0905.662.851
17 Đông Nguyễn Văn Đông Phó Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
0905680395
18 Trung Võ Anh Trung Phó Chủ tịch
Huyện Thăng Bình
19 Anh Cao Thị Phan Anh UVTT
Huyện Thăng Bình
0916944929
20 Phong Lý Xuân Phong Chủ tịch
Huyện Quế Sơn
0905009121
 lyxuanphongqs@gmail.com