Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 30 items in 2 pages
2815/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Về việc cấp kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024
18/09/2018
27-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị 27-CT/TU ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ...
30/03/2018
6971/UBND-KTTH UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả mưa, lũ năm 2017
12/12/2017
19/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Kinh tế Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng ...
05/09/2017
20-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Mặt trận Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh
20/01/2017
06/TB-UBBC UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo Xã hội Thông báo số 06/TB-UBBC ngày 17/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh (2016-2021)
17/02/2016
267-STC-NS UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Kinh tế Công văn của Sở Tài chính v/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán năm 2016
02/02/2016
5709/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Kinh tế Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền ...
09/12/2015
4441/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Quốc phòng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn (2015-2020)”
17/11/2015
5186/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Kinh tế Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm năm 2015
11/11/2015
Nghị định 84/2015/NĐ-CP UBND tỉnh Quảng Nam Nghị định Xã hội Nghị định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư theo Luật Đầu tư công.
30/09/2015
4306/UBND-VX UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Kinh tế Công văn 4306 V/v phối hợp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tiếp tục vận động "Quỹ vì người nghèo"
25/09/2015
Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ t UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Xã hội Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều ...
19/05/2015
152/QĐ-MTTQ-BTT UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Kinh tế Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam
18/09/2014
2051/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Mặt trận Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
02/07/2014
40-CT/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Chỉ thị Kinh tế Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và QĐ 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
27/03/2014
112-KH/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Kế hoạch Kinh tế Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và QĐ 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
26/03/2014
02/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Xã hội Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/01/2014
Số: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC UBND tỉnh Quảng Nam Thông tư liên tịch Xã hội THÔNG TƯ LIÊN TỊCH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
10/01/2014
935/STP-PBGDPL UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Mặt trận Công văn Sở Tư pháp V/v tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
29/10/2013

select

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày