Phiên bản mobile

MENU

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
1 BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
2 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam
3 Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Nam
4 Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam
5 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam
6 Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam
7 Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
8 Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam
9 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam
10 Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam
11 Hội Đông y tỉnh Quảng Nam
12 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam
13 Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam
14 Hội Làm vườn tỉnh Quảng Nam
15 Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam
16 Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam
17 Hội Người mù tỉnh Quảng Nam
18 Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
19 Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Nam
20 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
21 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam
22 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam
23 Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Nam
24 Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam
25 Hội kiến trúc sư tỉnh Quảng Nam
26 Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Nam
27 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam
28 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam
29 Hội Khuyết tật tỉnh Quảng Nam
30 Hội Châm cứu tỉnh Quảng Nam
31 Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam