Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH !

Danh bạ điện thoai

Họ tên: Email:
Điện thoại:
STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 6 GoPage size:
1 Ca Võ Xuân Ca UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Lãnh đạo
3,859,678
caubmtqnam@gmail.com
2 Hùng Nguyễn Phi Hùng Phó Chủ tịch Thường trực
Lãnh đạo
0905747876
3,852,552
phhung78@gmail.com
3 Bình Lê Thái Bình Phó Chủ tịch
Lãnh đạo
0914026151
3,859,557
lebinhubmtqn@gmail.com
4 Thủy Lê Thị Như Thủy UVTT-Trưởng ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905205123
3,852,779
thuymtqnam@gmail.com
5 Khánh Mai Lê Anh Khánh Phó ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0979203603
3,810,026
khanhubmtqn@gmail.com
6 Truyền Đặng Ngọc Truyền Chuyên viên
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905150782
3,812,850
dangngoctruyen@gmail.com
7 Hậu Châu Thị Hậu Chuyên viên
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905868419
3,852,779
haumtqn@gmail.com
8 Thu Nguyễn Thị Thanh Thu UVTT-Trưởng ban
Ban Phong trào
0935189127
3,852,556
 thumtqn@gmail.com
9 Trâm Nguyễn Thị Trâm Phó ban
Ban Phong trào
0983699855
3,852,556
minhtram1006@gmail.com
10 Nga Hồng Thị Nga UVTT-Trưởng ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0834090571
3,859,558
ngavpmtqn@gmail.com
11 Phượng Võ Thị Bích Phượng Phó ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0934176247
3,819,119
 phuongmtqn.tp@gmail.com
12 Tịnh Hồ Thị Tịnh Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
0984637151
3,819,119
13 Phương Nguyễn Thị Thanh Phương UVTT-Chánh Văn phòng
Văn phòng
0986100010
3,852,554
phuongquynh41107@gmail.com
14 Hòa Nguyễn Văn Hòa Phó Văn phòng
Văn phòng
0978773101
3,852,557
 hoamtqn@gmail.com
15 Hà  Trần Thị Hà  Kế toán
Văn phòng
0905021241
 3.852.553
hatt1974@gmail.com
16 Thảo Dương Thị Hồng Thảo Văn thư - Thủ quỹ
Văn phòng
0905420552
3.811.245
17 Vương Nguyễn T. Lĩnh Vương Lái xe
Văn phòng
0903177081
linhvuong8184@gmail.com
18 Vinh Nguyễn Văn Vinh Lái xe
Văn phòng
0905283449
19 Cường Nguyễn Thắng Cường Lái xe
Văn phòng
0903551017
20 Vũ Nguyễn Quốc Vũ Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch
Huyện Núi Thành
0913.473.038

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)