Phiên bản mobile

Mode:         

 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

MENU

UBMTTQVN TỈNH

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
1 Ca Võ Xuân Ca UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Lãnh đạo
3,859,678
caubmtqnam@gmail.com
2 Hùng Nguyễn Phi Hùng Phó Chủ tịch Thường trực
Lãnh đạo
0905747876
3,852,552
phhung78@gmail.com
3 Bình Lê Thái Bình Phó Chủ tịch
Lãnh đạo
0914026151
3,859,557
lebinhubmtqn@gmail.com
4 Nga Hồng Thị Nga UVTT-Chánh Văn phòng
Văn phòng
0834090571
3,852,554
ngavpmtqn@gmail.com
5 Phương Nguyễn Thị Thanh Phương UVTT-Trưởng ban
Ban Tuyên giáo
0986100010
3,852,779
phuongquynh41107@gmail.com
6 Thu Nguyễn Thị Thanh Thu UVTT-Trưởng ban
Ban dân chủ pháp luật
0935189127
3,859,558
 thumtqn@gmail.com
7 Thủy Lê Thị Như Thủy UVTT-Trưởng ban
Ban Phong trào
0905205123
3,852,556
thuymtqnam@gmail.com
8 Hà  Trần Thị Hà  Phó Văn phòng
Văn phòng
0905021241
 3.852.553
hatt1974@gmail.com
9 Hòa Nguyễn Văn Hòa Phó Văn phòng
Văn phòng
0978773101
3,852,557
 hoamtqn@gmail.com
10 Trâm Nguyễn Thị Trâm Phó ban
Ban Phong trào
0983699855
3,852,556
minhtram1006@gmail.com
11 Khánh Mai Lê Anh Khánh Phó ban
Ban Dân tộc - Tôn giáo
0979203603
3,810,026
khanhubmtqn@gmail.com
12 Phượng Võ Thị Bích Phượng Phó ban
Ban dân chủ pháp luật
0934176247
3,859,558
 phuongmtqn.tp@gmail.com
13 Hậu Châu Thị Hậu Chuyên viên
Ban Tuyên giáo
0905868419
3,852,779
haumtqn@gmail.com
14 Truyền Đặng Ngọc Truyền Chuyên viên
Ban Tổ chức
0905150782
3,812,850
dangngoctruyen@gmail.com
15 Thảo Dương Thị Hồng Thảo Văn thư - Thủ quỹ
Văn phòng
0905420552
16 Vương Nguyễn T. Lĩnh Vương Lái xe
Văn phòng
0903177081
linhvuong8184@gmail.com
17 Vinh Nguyễn Văn Vinh Lái xe
Văn phòng
0905283449
18 Cường Nguyễn Thắng Cường Lái xe
Văn phòng
0903551017
19 Lượng Nguyễn Đăng Lượng Bảo vệ
Văn phòng
01684209091

LIÊN KẾT WEB

select