Phiên bản mobile

MENU

UBMTTQVN TỈNH

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Ca Võ Xuân Ca UVBTV Tỉnh uỷ - Chủ tịch
Lãnh đạo
0905164426
3,859,678
caubmtqnam@gmail.com
2 Hùng Nguyễn Phi Hùng Phó Chủ tịch Thường trực
Lãnh đạo
0905747876
3,852,552
phhung78@gmail.com
3 Long Nguyễn Văn Long Phó Chủ tịch
Lãnh đạo
0964740999
3,814,246
pctubmt@gmail.com
4 Bình Lê Thái Bình Phó Chủ tịch
Lãnh đạo
0914026151
3,859,557
lebinhubmtqn@gmail.com
5 Phương Nguyễn Thị Thanh Phương UVTT-Trưởng ban
Ban Tuyên giáo
0986100010
3,852,779
phuongquynh41107@gmail.com
6 Hậu Châu Thị Hậu Chuyên viên
Ban Tuyên giáo
0905868419
3,852,779
haumtqn@gmail.com
7 Lệ Huỳnh Thị Mỹ Lệ UVTT-Trưởng ban
Ban Tổ chức
0982585107
3,812,850
myle248@gmail.com
8 Truyền Đặng Ngọc Truyền Chuyên viên
Ban Tổ chức
0905150782
3,812,850
dangngoctruyen@gmail.com
9 Thủy Lê Thị Như Thủy UVTT-Trưởng ban
Ban Phong trào
0905205123
3,852,556
thuymtqnam@gmail.com
10 Trâm Nguyễn Thị Trâm Phó ban
Ban Phong trào
0983699855
3,852,556
minhtram1006@gmail.com
11 Thu Nguyễn Thị Thanh Thu UVTT-Trưởng ban
Ban dân chủ pháp luật
0935189127
3,859,558
 thumtqn@gmail.com
12 Phượng Võ Thị Bích Phượng Phó ban
Ban dân chủ pháp luật
0934176247
3,859,558
 phuongmtqn.tp@gmail.com
13 Khánh Mai Lê Anh Khánh Phó ban
Ban Dân tộc - Tôn giáo
0979203603
3,810,026
khanhubmtqn@gmail.com
14 Nga Hồng Thị Nga UVTT-Chánh VP
Văn phòng
0905059014
3,852,554
ngavpmtqn@gmail.com
15 Hà  Trần Thị Hà  Phó VP
Văn phòng
0905021241
 3.852.553
hatt1974@gmail.com
16 Xuân Huỳnh Thị Xuân Thủ quỹ
Văn phòng
0905637504
 3.852.553
17 Hòa Nguyễn Văn Hòa Phó VP
Văn phòng
0978773101
3,852,557
 hoamtqn@gmail.com
18 Linh Lê Thị Hà Linh Chuyên viên
Ban Phong trào
0935218159
3,852,557
 halinh91@gmail.com
19 Thảo Dương Thị Hồng Thảo Văn thư
Văn phòng
0905420552
20 Vương Nguyễn T. Lĩnh Vương Lái xe
Văn phòng
0903177081
linhvuong8184@gmail.com