Phiên bản mobile

“ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW, GÓP PHẦN TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT, HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ”

MENU

UBMTTQVN TỈNH

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
1 Ca Võ Xuân Ca UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Lãnh đạo
3,859,678
caubmtqnam@gmail.com
2 Hùng Nguyễn Phi Hùng Phó Chủ tịch Thường trực
Lãnh đạo
0905747876
3,852,552
phhung78@gmail.com
3 Bình Lê Thái Bình Phó Chủ tịch
Lãnh đạo
0914026151
3,859,557
lebinhubmtqn@gmail.com
4 Thủy Lê Thị Như Thủy UVTT-Trưởng ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905205123
3,852,779
thuymtqnam@gmail.com
5 Hòa Nguyễn Văn Hòa Phó ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0978773101
3,810,026
 hoamtqn@gmail.com
6 Hậu Châu Thị Hậu Chuyên viên
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905868419
3,852,779
haumtqn@gmail.com
7 Thu Nguyễn Thị Thanh Thu UVTT-Trưởng ban
Ban Phong trào
0935189127
3,852,556
 thumtqn@gmail.com
8 Khánh Mai Lê Anh Khánh Phó ban
Ban Phong trào
0979203603
3,852,556
khanhubmtqn@gmail.com
9 Nga Hồng Thị Nga UVTT-Trưởng ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0834090571
3,859,558
ngavpmtqn@gmail.com
10 Trâm Nguyễn Thị Trâm Phó ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0983699855
3,819,119
minhtram1006@gmail.com
11 Tịnh Hồ Thị Tịnh Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
0984637151
3,819,119
12 Vương Nguyễn T. Lĩnh Vương Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
0903177081
3,819,119
linhvuong8184@gmail.com
13 Phương Nguyễn Thị Thanh Phương UVTT-Chánh Văn phòng
Văn phòng
0986100010
3,852,554
phuongquynh41107@gmail.com
14 Phượng Võ Thị Bích Phượng Phó Văn phòng
Văn phòng
0934176247
3,852,557
 phuongmtqn.tp@gmail.com
15 Hà  Trần Thị Hà  Kế toán
Văn phòng
0905021241
 3.852.553
hatt1974@gmail.com
16 Truyền Đặng Ngọc Truyền Chuyên viên
Văn phòng
0905150782
3,852,557
dangngoctruyen@gmail.com
17 Thảo Dương Thị Hồng Thảo Văn thư - Thủ quỹ
Văn phòng
0905420552
3.811.245
18 Vinh Nguyễn Văn Vinh Lái xe
Văn phòng
0905283449
19 Cường Nguyễn Thắng Cường Lái xe
Văn phòng
0903551017
20 Nhàn Ung Thị Mỹ Nhàn Chuyên viên
Ban Phong trào

Tên Video
* CM 16.9.22
* CM 19.8.22LIÊN KẾT WEB

select