Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

UBMTTQVN TỈNH

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Ca Võ Xuân Ca UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Lãnh đạo
3,859,678
caubmtqnam@gmail.com
2 Hùng Nguyễn Phi Hùng Phó Chủ tịch Thường trực
Lãnh đạo
0905747876
3,852,552
phhung78@gmail.com
3 Bình Lê Thái Bình Phó Chủ tịch
Lãnh đạo
0914026151
3,859,557
lebinhubmtqn@gmail.com
4 Thủy Lê Thị Như Thủy UVTT-Trưởng ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905205123
3,852,779
thuymtqnam@gmail.com
5 Hòa Nguyễn Văn Hòa Phó ban
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0978773101
3,810,026
 hoamtqn@gmail.com
6 Hậu Châu Thị Hậu Chuyên viên
Ban Tuyên giáo-Tổ chức-Dân tộc-Tôn giáo
0905868419
3,852,779
haumtqn@gmail.com
7 Thu Nguyễn Thị Thanh Thu UVTT-Trưởng ban
Ban Phong trào
0935189127
3,812,850
 thumtqn@gmail.com
8 Khánh Mai Lê Anh Khánh Phó ban
Ban Phong trào
0979203603
3,852,556
khanhubmtqn@gmail.com
9 Hà  Trần Thị Hà  Chuyên viên
Ban Phong trào
0905021241
 3.812.850
hatt1974@gmail.com
10 Nhàn Ung Thị Mỹ Nhàn Chuyên viên
Ban Phong trào
0911.381.569
11 Nga Hồng Thị Nga UVTT-Trưởng ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0834090571
3,859,558
ngavpmtqn@gmail.com
12 Trâm Nguyễn Thị Trâm Phó ban
Ban Dân chủ - Pháp luật
0983699855
3,819,119
minhtram1006@gmail.com
13 Tịnh Hồ Thị Tịnh Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
0984637151
3,819,119
14 Vương Nguyễn T. Lĩnh Vương Chuyên viên
Ban Dân chủ - Pháp luật
0903177081
3,819,119
linhvuong8184@gmail.com
15 Phương Nguyễn Thị Thanh Phương UVTT-Chánh Văn phòng
Văn phòng
0986100010
3,852,554
phuongquynh41107@gmail.com
16 Phượng Võ Thị Bích Phượng Phó Văn phòng
Văn phòng
0934176247
3,852,557
 phuongmtqn.tp@gmail.com
17 Bích Võ Thị Ngọc Bích Kế toán
Văn phòng
0984.101.773
3852.553
18 Truyền Đặng Ngọc Truyền Chuyên viên
Văn phòng
0905150782
3,852,557
dangngoctruyen@gmail.com
19 Thảo Dương Thị Hồng Thảo Chuyên viên
Văn phòng
0905420552
3.811.245
20 Cường Nguyễn Thắng Cường Lái xe
Văn phòng
0903551017
Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select