Phiên bản mobile

MENU

Enter Title

 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ TÔN GIÁO - DÂN TỘC
1 Ông Trần Xuân Nhuận  Cán bộ hưu trí - Chủ nhiệm
2 Ông Phạm Thanh Hận  Cán bộ Hưu trí, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Phó Chủ nhiệm
3 Ông Đinh Mướk  Cán bộ hưu trí - Phó Chủ nhiệm
4 Linh mục Nguyễn Trí Dũng Thành viên
5 Thượng tọa Thích Phước Minh  Phó Ban Trị sự GHPG tỉnh, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
6 Bà Lê Thị Thủy Trưởng Ban Dân tộc  miền núi tỉnh - Thành viên
7 Ông Mai Lê Anh Khánh Phó Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo cơ quan UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng 
 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
1 Ông Hoàng Châu Sinh  Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Chủ nhiệm
2  Ông Vũ Khắc Trọng Cán bộ Hưu trí - Phó Chủ nhiệm
3 Ông Nguyễn Ngọc Kim
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh - Thành viên
4 Ông Nguyễn Hữu Thọ  Cán bộ hưu trí - Thành viên
5 Ông Trần Ngọc Khánh
 Phó Chủ tịch Quỳnh Phủ Hội quán Tam Kỳ, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
6 Bà Hồng Thị Nga
Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng
7

 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT
1 Ông Phan Khắc Chưởng  Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Chủ nhiệm
2 Ông Nguyễn Văn Tôn  Cán bộ hưu trí - Phó Chủ nhiệm
3 Ông Nguyễn Thành Quý Đoàn Luật sư Quảng Nam - Phó Chủ nhiệm 
4 Ông Nguyễn Xuân An  Cán bộ hưu trí - Thành viên
5 Bà Lưu Thị Lan  Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
6 Ông Nguyễn Văn Hùng  Luật sư, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
7 Ông Trần Hữu Quang  Trưởng phòng nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
8 Ông Thái Nguyên Đại  Sở Tư pháp tỉnh - Thành viên
9 Bà Võ Thị Bích Phượng  Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng
 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
1 Ông Nguyễn Anh Cả  Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Chủ nhiệm
2 Ông Trần Thanh Liêm  Trưởng đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh - Phó Chủ nhiệm
3 Ông Nguyễn Như Chính
Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Phó Chủ nhiệm
4
5 Ông Nguyễn Hoàng Bích  Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
6 Bà Phạm Thị Hoàng Tâm  Chi cục Trưởng chi cục nuôi trồng thuỷ sản tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
7 Bà Nguyễn Thị Trâm  Phó Trưởng ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng