Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ TÔN GIÁO - DÂN TỘC
1 Ông Trần Xuân Nhuận  Cán bộ hưu trí - Chủ nhiệm
2 Ông Đinh Mướk
 Cán bộ Hưu trí, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Phó Chủ nhiệm
3 Ông Phan Thọ  Cán bộ Hưu trí - Phó Chủ nhiệm
4 Hồ Thanh Tân  Cán bộ Hưu trí - Thành viên
5 Thượng tọa Thích Phước Minh  Phó Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
6 Ông Mai Lê Anh Khánh Phó Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo cơ quan UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng 
 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
1 Ông Nguyễn Ngọc Kim
 Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Chủ nhiệm
2  Ông Nguyễn Cảnh Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - Phó Chủ nhiệm
3 Ông Tạ Tấn Vũ
Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Phó Chủ nhiệm
4 Ông Nguyễn Văn Hòa
Phó Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng
 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT
1 Ông Phan Khắc Chưỡng  Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Uỷ viên UBMTTQVN tỉnh - Chủ nhiệm
2 Ông Nguyễn Văn Đính  Cán bộ Hưu trí - Phó Chủ nhiệm
3 Ông Ngô Văn Bảy  Cán bộ Hưu trí - Phó Chủ nhiệm 
4 Ông Thái Nguyên Đại  Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh - Thành viên
5 Bà Lưu Thị Lan  Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
6 Ông Trần Hữu Quang  Trưởng phòng nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
7 Bà Võ Thị Bích Phượng  Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng
 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
1 Ông Nguyễn Anh Cả  Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Chủ nhiệm
2 Ông Nguyễn Như Chính
 Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Phó Chủ nhiệm
3 Ông Nguyễn Hoàng Bích
 Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Phó Chủ nhiệm
4 Bà Trần Thị Như Lai  Giám đốc Siêu thị Co.opmart Tam Kỳ, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
5 Ông Lê Muộn  Cán bộ Hưu trí - Thành viên
6 Ông Hồ Xuân Khanh
 Ủy viên UBMTTQVN tỉnh - Thành viên
7 Bà Nguyễn Thị Trâm  Phó Trưởng ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên Thường trực Hội đồng