Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo số 115/BC-UBND tỉnh ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:23 | 23/07 Lượt xem: 25732

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select