Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Báo cáo số 115/BC-UBND tỉnh ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:23 | 23/07 Lượt xem: 173

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: