Phiên bản mobile

Mode:         

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM- NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2020)! 

MENU

 

Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân

Quảng Nam: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:47 | 16/11 Lượt xem: 195

Sáng ngày 16/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và biểu dương 35 cá nhân tiêu biểu trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp giai đoạn (2015-2020).


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ông Võ Xuân Ca- UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,  gần 150 đại biểu đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, quý vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, lãnh đạo các hội đoàn thể, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và 35 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Ông Võ Xuân Ca- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ôn lại truyền thống 90 năm
Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam- Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam

Buổi gặp mặt nhằm ôn lại những kết quả nổi bật trong suốt 90 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nói chung và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam nói riêng. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, Đảng đã chủ trương thành lập Hội phản đế đồng minh- Là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nhằm hiệu triệu sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, với các tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Những minh chứng thắng lợi bởi sự đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ đại nghĩa của Mặt trận được thể hiện trong Diễn văn Kỷ niệm 90 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và nay gọi là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Võ Xuân Ca- UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc thống nhất là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 90 năm, chúng ta tưởng nhớ và tri ân sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng cách mạng, liệt sĩ dưới ngọn cờ Việt Minh và ngọn cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng; của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhân sĩ, trí thức và các nhà hoạt động tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trong các cộng đồng và các thế hệ cán bộ Mặt trận… đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất 90 năm qua.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, góp phần đưa Quảng Nam phát triển giàu đẹp, văn minh vì hạnh phúc của Nhân dân. Để đạt được mục tiêu quan trọng đó, trong thời gian đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhằm huy động mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng phương thức phối hợp, hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kịp thời phản ánh, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiến tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo hướng tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng toàn thể cán bộ, công chức và những người làm công tác Mặt trận, chúc mừng các cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Mặt trận của tỉnh giai đoạn 2015-2020 được biểu dương tại buổi gặp mặt. Ông nhấn mạnh: Trải qua 90 năm hoạt động, tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng và toàn thể dân tộc giao phó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, cần có sự quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong nỗ lực chung đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm hình thành và phát triển, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhiệm vụ vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò nòng cốt. Tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, trong đó, lưu ý lấy sự hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống, sản xuất của Nhân dân… Tỉnh ủy tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tập, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.


Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020


Tự hào về truyền thống vẻ vang 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh quyết tâm xây dựng, củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng biểu dương 35 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020. Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc./.

Tác giả: BAN BIÊN TẬP

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select