Phiên bản mobile

MENU

UBMTTQVN TỈNH

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 32/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 20/02/2017
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 20/02/2017
Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và vận động kiều bào năm 2017
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:HD công tác ĐNND 2017.doc[ Tải về ]291.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và vận động kiều bào năm 2017