Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 337/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 28/12/2016
Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày hiệu lực: 15/02/2017
Thông tư của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Thong tu 337 2016 cua BTC.doc[ Tải về ]53 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông tư 337/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hộiLIÊN KẾT WEB

select