Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Ban Bí thư
Số/Ký hiệu: 10-CT/TW
Ngày ban hành: 15/12/2016
Người ký: Đinh Thế Huynh
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Chỉ thị của Ban Bí thư về cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CHỈ THỊ SỐ 10.docx[ Tải về ]17.13 Kb

Nội dung trích yếu :
Ngày 15.12, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký, ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.LIÊN KẾT WEB

select