Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 10/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM: 3 TỶ ĐỒNG, BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 1 TỶ ĐỒNG, VỢ CHỒNG NGHỆ SĨ TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG: 300 TRIỆU, HIỆP HỘI CÔNG VIÊN CÂY XANH VIỆT NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG, CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: 70 TRIỆU ĐỒNG,  ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG, CÂU LẠC BỘ HO DO (DAU) QUẢNG NAM: 5 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1368/TTg-V.III
Ngày ban hành: 29/08/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 29/08/2013
Triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Cong van 1368 vv trien khai Chi thi 25 cua Ban Bi thu.pdf[ Tải về ]120.66 Kb

Nội dung trích yếu :
Thủ tướng yêu cầu triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thưLIÊN KẾT WEB

select