Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT: 2 TỶ ĐỒNG; CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG NAM: 20 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 29/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 04/02/2020
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 04/02/2020
Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

LIÊN KẾT WEB

select