Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

Văn bản

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 37/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 13/03/2017
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 13/03/2017
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện năm 2017
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện năm 2017


Đã xem: 1269 lượt

LIÊN KẾT WEB

select