Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4242/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/12/2019
Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày hiệu lực: 26/12/2019
Quyết định về việc tặng cờ Thi đua của UBND tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:qd_4242_ngay_26-12-2019_cua_ubnd_tinh_tang_co_thi_dua_cua_ubnd_tinh_1.pdf[ Tải về ]263.47 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định về việc tặng cờ Thi đua của UBND tỉnh


Đã xem: 1052 lượt

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)