Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Ban Bí thư
Số/Ký hiệu: 17-CT/TW
Ngày ban hành: 04/01/2018
Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày hiệu lực: 04/01/2018
Chỉ thị 17-CT/TW ngày 04/01/2017 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi thi 17-CT TW.docx[ Tải về ]20.08 Kb

Nội dung trích yếu :
Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024


BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00002452602

Hôm nay: 8828