Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VIII- NĂM 2020!

Văn bản

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 31-CT/TU
Ngày ban hành: 09/07/2013
Người ký: Nguyễn Đức Hải
Ngày hiệu lực: 09/07/2013
Chỉ thị Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi thi lanh dao, chi dao to chuc Dai hoi MTTQVN cac cap.pdf[ Tải về ]1.86 Mb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX (NK 2014-2019)


BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)