Phiên bản mobile

MENU

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công văn số 5119/BXD-HĐXD ngày 10/12/2021 của Bộ Xây dựng trả lời ý kiến của cử tri tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:32 | 07/01 Lượt xem: 24856

[Trở về]

Các tin mới:

   
Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn (Ngày đăng: 11:15 | 01/07 )
Xã Điện Phong (Điện Bàn): Đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (Ngày đăng: 7:36 | 01/07 )
Tỉnh Quảng Nam hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện (Ngày đăng: 15:48 | 29/06 )
Tam Kỳ: chọn cử 04 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV; thành lập 02 Ban tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Ngày đăng: 10:34 | 30/06 )
Tiên Phước, Đông Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ngày đăng: 14:48 | 27/06 )
Thăng Bình, Phước Sơn: Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện (Ngày đăng: 16:18 | 29/06 )
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã – Cần tập trung các giải pháp khắc phục tối đa những tác động tiêu cực, khó khăn, vướng mắc của việc sắp xếp (Ngày đăng: 7:47 | 27/06 )

Các tin khác:

   
Công văn số 2346/SGTVT-KCHT ngày 02/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam v/v tham mưu, giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ngày đăng: 16:20 | 03/08 )
Công văn 2642/CAT-PV01 ngày 29/7/2021 của Công an tỉnh Quảng Nam v/v báo cáo kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (Ngày đăng: 15:05 | 02/08 )
Công văn số 938/SVHTTDL-VP ngày 23/7/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh v/v giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ngày đăng: 14:15 | 27/07 )
Công văn số 1839/BCH-VP ngày 15/7/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam v/v trả lời ý kiến cử tri tại cuộc họp tiếp xúc với ứng cử viên HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 9:58 | 22/07 )
Công văn số 4094/BNN-TCCB ngày 01/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 16:36 | 09/07 )
Công văn số 3525/BKHĐT-TH ngày 07/6/2021 của Bộ Kế hoạch đầu tư V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 14:04 | 24/06 )
Công văn số 1809/BTP-VP ngày 07/6/2021 của Bộ Tư pháp V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 14:02 | 24/06 )
Tên Video
* CM 19.7.24
* CM 05.7.24
select