Phiên bản mobile

MENU

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Công văn số 5119/BXD-HĐXD ngày 10/12/2021 của Bộ Xây dựng trả lời ý kiến của cử tri tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:32 | 07/01 Lượt xem: 24859

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

   
Công văn số 2346/SGTVT-KCHT ngày 02/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam v/v tham mưu, giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ngày đăng: 16:20 | 03/08 )
Công văn 2642/CAT-PV01 ngày 29/7/2021 của Công an tỉnh Quảng Nam v/v báo cáo kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (Ngày đăng: 15:05 | 02/08 )
Công văn số 938/SVHTTDL-VP ngày 23/7/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh v/v giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 241/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ngày đăng: 14:15 | 27/07 )
Công văn số 1839/BCH-VP ngày 15/7/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam v/v trả lời ý kiến cử tri tại cuộc họp tiếp xúc với ứng cử viên HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 9:58 | 22/07 )
Công văn số 4094/BNN-TCCB ngày 01/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 16:36 | 09/07 )
Công văn số 3525/BKHĐT-TH ngày 07/6/2021 của Bộ Kế hoạch đầu tư V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 14:04 | 24/06 )
Công văn số 1809/BTP-VP ngày 07/6/2021 của Bộ Tư pháp V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Ngày đăng: 14:02 | 24/06 )
Tên Video
* CM 19.7.24
* CM 05.7.24
select