Phiên bản mobile

MENU

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:18 | 15/06 Lượt xem: 25874

UBND tỉnh thiết lập và thống nhất quản lý các kênh tương tác với người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài 1022 Quảng Nam, gồm: Tổng đài 1022 Quảng Nam đầu số điện thoại 0235.1022; Trang thông tin điện tử Quảng Nam (website quangnam.gov.vn); kênh tương tác ứng dụng trên điện thoại thông minh “Quảng Nam trực tuyến”; thông tin, dữ liệu từ IOC Quảng Nam; email 1022@ quangnam.gov.vn; kênh zalo 1022 Quảng Nam; fanpage 1022 Quảng Nam và các kênh tương tác khác.


Ảnh bìa fanpage Tổng đài 1022 Quảng Nam.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1519 quy định trách nhiệm phối hợp giữa Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam (Tổng đài 1022) với các sở, ban ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cung cấp dịch vụ công trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời yêu cầu, thắc mắc, góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị

Tổng đài 1022 Quảng Nam tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến: thủ tục hành chính, quy định hành chính

Cùng với đó là các vấn đề về kinh tế - xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích; khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: giao thông, cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, điện lực, viễn thông; thông tin liên quan đến xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chất lượng vật tư nông nghiệp; vi phạm xây dựng, đất đai… 

Các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, về các khu công nghiệp; thông tin về du lịch; các sự kiện đặc biệt của tỉnh; các lĩnh vực khác theo yêu cầu thực tế và khả năng của Tổng đài 1022 Quảng Nam.

Cách thức phản ánh, kiến nghị

Người dân, doanh nghiệp gọi điện thoại trực tiếp đến Tổng đài 1022 Quảng Nam thông qua đầu số 1022: gọi số cố định nhấn 1022, gọi số di động nhấn 0235.1022.

Người dân, doanh nghiệp gửi nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị tại: mục Tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (quangnam.gov.vn); địa chỉ email Tổng đài 1022 Quảng Nam (1022@quangnam.gov.vn); kênh zalo official account (1022 Quảng Nam) và kênh fanpage facebook (1022 Quảng Nam).

Kênh zalo Tổng đài 1022.
Kênh zalo Tổng đài 1022.

Người dân, doanh nghiệp gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn; gửi đơn, thư phản ánh, kiến nghị (dưới dạng văn bản giấy) và các hình thức phản ánh, kiến nghị thích hợp khác trực tiếp đến Tổng đài 1022 Quảng Nam (địa chỉ 2A Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

Sử dụng tiếng Việt. Thông báo đầy đủ thông tin về họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị.

Thể hiện rõ ràng nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định; có thái độ lịch sự, tôn trọng Tổng đài viên. Nội dung trình bày phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, trung thực, khách quan sự việc.

Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân sự đầu mối các cơ quan, đơn vị, địa phương không quá 8 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được nội dung chuyển đến từ Tổng đài viên.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương không quá 48 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được nội dung chuyển đến từ Tổng đài viên. Trường hợp hết thời gian quy định mà chưa xử lý xong, nội dung phản ánh, kiến nghị sẽ được cập nhật ở trạng thái trễ hạn (đang chờ xử lý) vào hệ thống phần mềm.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương hẹn lại người dân, doanh nghiệp để xử lý, số lần hẹn không quá 1 lần.

Trường hợp nội dung phản ánh, kiến nghị cần phải xác minh, kiểm tra thì thời gian xác minh, kiểm tra không quá 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được nội dung phản ánh, kiến nghị cần xác minh.

Công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị

Tổng đài viên có trách nhiệm cập nhật, ghi lưu nội dung, kết quả xử lý vào hệ thống phần mềm; đồng thời công khai kết quả xử lý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (www.quangnam.gov.vn) và các trang, cổng thông tin điện tử có liên quan của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có trách nhiệm công khai kết quả xử lý trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

 CHÂU NỮ

Nguồn tin: baoquangnam.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 19.7.24
* CM 05.7.24
select