Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Đại hội MTTQVN các cấp

Tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 21:06 | 08/07 Lượt xem: 151

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xin trao đổi cùng ông Võ Xuân Ca, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về nội dung này.


Thưa ông, đến nay Đại hội đại biểu MTTQVN cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã khép lại, ông có thể cho biết một số kết quả và kinh nghiệm rút ra sau khi hoàn thành đại hội ở các cấp này?

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xác định chủ đề công tác và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Do đó, tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về Đại hội.

Đối với cấp xã: đến ngày 30/4/2024, toàn tỉnh có 99,2% tổng số xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội cấp xã. Riêng 02 xã (Tam Xuân 1 và Tam Hiệp huyện Núi Thành) tổ chức Đại hội vào ngày 14/5/2024, do kéo dài thời gian để cán bộ chủ chốt đủ điều kiện nghỉ hưu. Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã sau Đại hội là 7889 vị, bảo đảm cơ cấu thành phần hợp lý, chất lượng Ủy viên được nâng lên.

Đối với cấp huyện: Sau khi tổ chức Đại hội điểm tại huyện Đại Lộc, các huyện rút kinh nghiệm chuẩn bị Đại hội. Đến ngày 28/6, huyện Nam Trà My là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội, góp phần hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6/2024.

Qua theo dõi, công tác nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện được sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện bảo đảm về số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý; coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, người uy tín, đại diện các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo.

Nhìn chung, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền; sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về nội dung văn kiện và đề án nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp nên diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.


Ông Võ Xuân Ca - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên  và Tây Giang, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Còn đối với Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Quảng Nam, công tác chuẩn bị hiện được triển khai như thế nào? Thưa ông!

Song song với Đại hội cấp xã, cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch, xác định rõ nội dung và tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội; các tiểu ban phục vụ Đại hội thực hiện nội dung được phân công theo tiến độ.

Đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12 để góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý các nội dung văn kiện, tổng hợp trình Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 13 trước khi tổ chức Đại hội.

Trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì Đề án nhân sự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được thực hiện như thế nào để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa ông?

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam  căn cứ tiêu chuẩn ủy viên Ủy ban và yêu cầu thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; nhân sự được giới thiệu phải tiêu biểu, có uy tín, trí tuệ, đại diện một giai cấp, tầng lớp trong xã hội, dân tộc, tôn giáo hoặc một lĩnh vực, ngành nghề. Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Để đảm bảo tính kế thừa, đổi mới công tác nhân sự, tỷ lệ Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tái cử không quá 60%; ưu tiên thành viên là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, có chuyên môn sâu trên các lĩnh vực (đại diện tộc họ; đại diện hội đồng hương; già làng, chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo; kiều bào ở nước ngoài; cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương nghỉ hưu...) tâm huyết, tự nguyện tham gia công tác Mặt trận.

Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm: 95 vị, tăng 02 vị so với khóa X. Lý do tăng thêm vì có một số tổ chức thành viên muốn tham gia vào Mặt trận, tăng đội ngũ nhân sĩ trí thức vào Ủy ban. Hơn nữa, dân số tăng, nhiệm vụ nhiều. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các quy trình rà soát, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 bảo đảm số lượng, cơ cấu thành phần theo Đề án.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện việc giới thiệu theo quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan có thẩm quyền về công tác quản lý cán bộ; có số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý; coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo; bảo đảm tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam không thấp hơn nhiệm kỳ 2019-2024; tỷ lệ người tái cử không quá 60% số Ủy viên Ủy ban nhiệm kỳ 2019-2024.

Quá trình hiệp thương giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình hiệp thương theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam .

Ban Thường trực nhiệm kỳ mới, chúng tôi đang thực hiện quy trình cán bộ theo công tác cán bộ của Đảng; tích cực chuẩn bị để có một tập thể Ban Thường trực chất lượng, hoạt động nâng lên một bước, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Xin cảm ơn Ông!

Tác giả: Như Thủy + Lan Uyên

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select