Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Đại hội MTTQVN các cấp

Tỉnh Quảng Nam hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:48 | 29/06 Lượt xem: 284

Hôm qua (28/6), huyện Nam Trà My và Nam Giang là các đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029, góp phần hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện trong tháng 6/2024 đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 13/7/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

        
Đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang lần thứ X (2024-2029)

Sau thành công của Đại hội điểm MTTQ cấp huyện tại huyện Đại Lộc vào ngày 10 và 11/4/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh về công tác tổ chức Đại hội cho 17 đơn vị cấp huyện trên toàn tỉnh. Đến 28/6/2024, toàn tỉnh có 18/18 đơn vị cấp huyện đã tổ chức Đại hội xong.

Công tác nhân sự trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện được sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy nên việc hiệp thương, lựa chọn nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029 bảo đảm về số lượng, cơ cấu thành phần, tỷ lệ người ngoài Đảng, tỷ lệ nữ tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện không thấp hơn nhiệm kỳ 2019-2024, tỷ lệ ủy viên tái cử không quá 60% số ủy viên Ủy ban đầu nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện từ 03- 05 người, gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực (từ 2-3 người). 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là Ủy viên Ban Thường vụ. Trong đó, có 10/18 địa phương đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đồng thời là Trưởng Ban Dân vận cấp huyện, gồm: Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Quế Sơn, Núi Thành, Đại Lộc và Phú Ninh.

07/18 địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, gồm: thành phố Hội An, huyện Phước Sơn,Tây Giang, Đại Lộc, Phú Ninh, Nông Sơn và Thăng Bình.

Được biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam là thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 trong tháng 8/2024.

Tác giả: Như Thủy

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select