Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Đại hội MTTQVN các cấp

Tiên Phước, Đông Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029.

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:48 | 27/06 Lượt xem: 371

Trong hai ngày 25,26/6/2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

* TIÊN PHƯỚC:
Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Phi Hùng - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, các vị nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương, lãnh đạo Đảng ủy 15 xã, thị trấn; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện bạn, cùng 150 đại biểu chính thức dự Đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận từ huyện đến cơ sở triển khai Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền sâu rộng trong đoàn, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua nhiều hình thức: loa, đài, hội thi, tọa đàm, pano, khẩu hiệu, trang tin điện tử, zalo, sân khấu hóa,…). Kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội. 


Tích cực triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Tiên Phước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Chủ trì xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, CLB như chỉnh trang vườn nhà xanh- sạch- đẹp-hiệu quả kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt, giảm nghèo bền vững, CLB “Gia đình phát triển bền vững”, "Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", “Tận dụng - Tiết kiệm”, “Cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”... Vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, các loại cây có giá trị, đóng góp ngày công trị giá hàng chục tỷ đồng. Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.Vận động Quỹ “Vì người nghèo” gần 5,5 tỷ đồng, xây dựng mới 63 nhà số tiền trên 2,3 tỷ, sửa chữa 74 nhà số tiền gần 450 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, trợ giúp học tập, khám chữa bệnh, hộ nghèo, khó khăn nhân dịp lễ, tết gần 2000 trường hợp số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Xây dựng mới, sửa chữa gần 440 nhà bị ảnh hưởng bão, lụt số tiền gần 7,8 tỷ đồng, hỗ trợ 230 trường hợp số tiền 238 triệu đồng. Tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh covid 19, huy động quỹ tại huyện số tiền gần 2 tỷ. Đóng góp hàng hóa, dụng cụ y tế, nhu yếu phẩm quy ra tiền trên 140 triệu đồng. Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, gia đình có người thân bị tử vong do covid 19 số tiền trên 3 tỷ đồng; Ngoài ra, hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trên 350 triệu đồng. 

Phát huy dân chủ, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức giám sát trực tiếp 8 cuộc, giám sát văn bản 9 cuộc, phối hợp giám sát với thường trực HĐND, các ban của HĐND, các ngành Công an, Viện kiểm sát...tổ chức 04 diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và hoạt động chính quyền huyện, 05 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện. Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tổng hợp kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Mặt trận. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trên cơ sở ký kết các quy chế phối hợp. Tổng kết, đánh giá, kịp thời biểu dương khen thưởng chuyên đề, khen thưởng hằng năm đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào.  

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được chú trọng; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được tăng cường. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện nhà. Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên phước trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn với bề dày truyền thống lịch sử của huyện, tinh thần đoàn kết, sự nổ lực sáng tạo đổi mới trong triển khai nhiệm vụ, đề nghị tập trung một số nhiệm vụ ở nhiệm kỳ mới như: tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và Nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh… 


Ra mắt ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tại Đại hội, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, đổi mới” Đại hội đã hiệp thương cử ra 48/49 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI, cử Ban thường trực khóa mới gồm 04 vị. Ông Nguyễn Chính, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận cấp trên gồm 10 vị chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã đề nghị UBND huyện khen thưởng 06 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.  

* ĐÔNG GIANG:

Ngày 24 và 25/6/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban, Văn phòng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Duy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các vị đại biểu trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; 163 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, có trên 60 đại biểu khách mời…

Trong nhiệm kỳ qua, công tác thông tin, tuyên tuyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục được đổi mới, ngày càng thiết thực và hiệu quả. Mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ngày càng được tăng cường; vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số được phát huy; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia sản xuất, xóa bỏ tập tục lạc hậu; hưởng ứng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và vươn lên thoát nghèo. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hiệp thương, thống nhất đảm nhận các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, có nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp, có sức lan tỏa để xây dựng các công trình phúc lợi: duy trì hiệu quả 22 mô hình; xây dựng các mô hình, phát triển kinh tế trang trại như mô hình chăn nuôi heo đen; nuôi hươu sao, trồng cây ăn quả... Đến cuối năm 2023, có 02/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 khu dân cư đạt KDC kiểu mẫu, số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được 10,8 tiêu chí/xã. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 75 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 3.590 tỷ đồng. Vận động, tiếp nhận kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai với số tiền trên 7 tỷ đồng, kịp thời thăm và hỗ trợ 381 hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ 04 hộ gia đình có người chết đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện với số tiền 12 triệu đồng; trao quà cho bà con trong dịp Tết Nguyên Đán, ngày hội Đại đoàn kết với số tiền trên 01 tỷ đồng...


Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện đạt 10/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Vai trò, vị trí của Mặt trận ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Cấp huyện chủ trì tổ chức 10 cuộc giám sát; cấp xã, thị trấn 78 cuộc giám sát; các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 08 cuộc giám sát; phối hợp với các ban, ngành chức năng của huyện tổ chức 62 cuộc giám sát. Mặt trận các cấp đã phối hợp với HĐND cùng cấp tổ chức 704 Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã; có hơn 5.157 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.


Ra mắt Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội lần này đã hiệp thương cử Bà, Ating Tươi, UVBTV Huyện ủy giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang khóa XIII; hiệp thương thống nhất 52/53 tham gia Uỷ viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (khuyết 01vị); hiệp thương cử Đoàn đại biểu huyện đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI. Tại Đại hội lần này, Uỷ ban UBND huyện biểu dương và tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Nguồn tin: VP.UBMTTQVN huyện Tiên Phước; Ngọc Thế

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select