Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Hoạt động mặt trận huyện, thị xã, thành phố

Phước Sơn kiểm tra việc triển khai Chương trình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:19 | 05/07 Lượt xem: 162

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức chương trình kiểm tra kết quả thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nắm tình hình để giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Hồ Văn Phen -UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì các buổi làm việc.

Tại các buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phối hợp trong thực hiện các phong trào, các Cuộc vận động, công tác chăm lo đời sống nhân dân, các hoạt động an sinh xã hội, … Qua báo cáo của các đơn vị cho thấy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng và triển khai các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024, chủ động bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên và thực tiễn yêu cầu công tác Mặt trận tại địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước; phối hợp, thống nhất hành động với HĐND, UBND, các hội, đoàn thể ở địa phương tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024; đặc biệt các đơn vị đã tập trung tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029. Thông qua công tác kiểm tra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Kết luận chương trình kiểm tra, đồng chí Hồ Văn Phen ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị các đơn vị cần tiếp tục rà soát các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của huyện theo tiến độ; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức hoạt động, bám sát chức năng Mặt trận, Điều lệ MTTQ; chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với tình hình thực tế của địa phương, tạo được sự lan tỏa thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; đẩy mạnh công tác giám sát phản biện, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền. Ngoài ra, các xã, thị trấn cần quan tâm làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền giải quyết, qua đó phát huy được vai trò của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.Quang cảnh buổi kiểm tra

Nguồn tin: VP.UBMTTQVN huyện Phước Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select