Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Xã Điện Phong (Điện Bàn): Đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 7:36 | 01/07 Lượt xem: 216

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (Phong trào “Đoàn kết sáng tạo") trên địa bàn xã Điện Phong đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân và mọi thành phần kinh tế đối với sản phẩm, hàng hóa Việt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phong đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập, củng cố, kiện toàn Ban vận động Cuộc vận động, xây dựng quy chế hoạt động; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động ở các khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức tiêu dùng hàng Việt, sản phẩm OCOP của người dân. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bán hàng lưu động với chủ đề “Đưa hàng Việt về nông thôn”; tổ chức điểm bán hàng Việt Nam chất lượng cao để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân tại Bưu điện văn hóa xã. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên lồng ghép việc triển khai thực hiện cuộc vận động vào các hội nghị, các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt đoàn viên, hội viên, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Nội dung tuyên truyền lồng ghép vào các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”; phong trào “Đoàn viên, người lao động đồng hành cùng hàng Việt Nam”... Theo đó, đã thu hút được số lượng lớn đoàn viên, thanh niên, hội viên đăng ký cam kết tham gia thực hiện Cuộc vận động.

Đặc biệt, để đổi mới hình thức tuyên truyền, năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phong đã tổ chức Phiên chợ 0 đồng; tham gia sáng tác video tuyên truyền Cuộc vận động, giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương là Đèn nhật nguyệt đạt 4 sao, Bộ Đèn hồn thiêng sông núi đạt 4 sao, Đèn thôn nữ đạt 3 sao của Công ty TNHH Gỗ Nghệ Thuật Âu Lạc; tổ chức thi trưng bày gian hàng nông sản, đặc sản và thi ẩm thực tại Hội trại Đại đoàn kết có 07/07 thôn của xã tham gia với 07 gian hàng nông sản, ẩm thực với các món đặc sản, ẩm thực của địa phương như bánh bèo Phú Bông, Bánh tráng nhúng đường;... các mặt hàng nông sản như bí đỏ, ớt, các loại rau,... Hiện nay, Điện Phong đã được công nhận và đưa vào sản xuất 04 sản phẩm OCOP (Đèn nhật nguyệt đạt 4 sao, Bộ Đèn hồn thiêng sông núi đạt 4 sao, Đèn thôn nữ đạt 3 sao, sản phẩm Ớt bột của HTX Nông nghiệp Điện Phong đạt 3 sao).


Bên cạnh đó, trên cơ sở 05 nội dung của Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phong trào khởi nghiệp tại địa phương... Thông qua việc triển khai thực hiện phong trào đã góp phần tạo động lực mạnh mẽ để các tầng lớp Nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Nhiều mô hình mới, giải pháp hay giúp đỡ nhau phát triển kinh tế được nhân rộng như mô hình “Chăn nuôi bò BBB tại thôn Hà An; mô hình “Rau Gò Nổi Eco vic tại thôn Tân Thành; mô hình trồng hoa cúc tại thôn Cẩm Phú 2, mô hình vườn mẫu tại hộ anh Dương Hiển Trung, thôn Cẩm Phú 1... Những mô hình hiệu quả kể trên đã góp phần tạo thu nhập ổn định đời sống của người dân; tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Tuy nhiên, việc triển khai, tuyên truyền còn chung chung, chưa cụ thể. Công tác quảng bá, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng, việc tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp, hợp tác xã còn hạn chế. Trong hoạt động đưa hàng về nông thôn, một số doanh nghiệp còn lợi dụng khuyến mãi để thực hiện hành vi gian lận thương mại, tiêu thụ các mặt hàng tồn kho, quá hạn sử dụng… làm ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, từ đó làm giảm ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động. Ngoài ra, tình trạng hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng chưa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn xuất hiện nhiều trên thị trường làm hạn chế hiệu quả của công tác vận động.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Điện Phong xác định một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Vận động Cuộc vận động xã, các cơ quan đơn vị, Mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thực hiện cuộc vận động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động với các nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng; nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Mặt trận, góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của người tiêu dùng, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ưu tiên mua sắm và sử dụng hàng hóa Việt.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chú trọng lồng ghép đưa nội dung Cuộc vận động thành hoạt động thường xuyên của Mặt trận. Tăng cường vận động Nhân dân mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh, thị xã, xã.

- Phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo tiêu chuẩn....trên thị trường.

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm, ý tưởng sáng tạo gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần đưa phong trào “Đoàn kết sáng tạo” ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn.

- Kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn xã.Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Phong

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select