Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Hiệu quả Phong trào "Đoàn kết, sáng tạo"

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:34 | 14/05 Lượt xem: 391

Năm 2024, việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Phong trào Đoàn kết sáng tạo), trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, sáng tạo trên các lĩnh vực, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, triển khai đăng ký xây dựng các mô hình mới, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia như: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững. Vận động Nhân dân mạnh dạn tiếp cận ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số để không ngừng nâng cao trình độ, năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, học tập, lao động, sản xuất và phục vụ đời sống...

Món Chả ốc-thành phẩm của mô hình nuôi ốc bươu đen

Thời gian qua, MTTQ huyện đã phối hợp với các cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên kịp thời phát hiện, giới thiệu và phổ biến nhân rộng nhiều mô hình nổi bật trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như mô hình “Nuôi ốc bươu đen” ở xã Duy Phú, mô hình hợp tác xã kiểu mới, các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp: kinh doanh quán Trà đạo-Nguyên Quân trà, Ngũ cố Duy Oanh, Bánh kẹo “Heathy” từ nông sản vùng cát Duy Xuyên-Quảng Nam, Ý tưởng khởi nghiệp “Trà sữa nhà Kem…

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết: Để Phong trào Đoàn kết sáng tạo được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp, các ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải đẩy mạnh Phong trào Đoàn kết sáng tạo trong giai đoạn hiện nay; các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về hỗ trợ hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp của Nhân dân; giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả tham gia, đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã chủ động lồng ghép triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình giảm nghèo...

Với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã và đang tiếp tục được Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, các ngành liên quan từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Thông qua công tác tuyên truyền cuộc vận động, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngày càng thể hiện trách nhiệm, đạo đức đối với người tiêu dùng; đã sản xuất nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, phong phú về chủng loại, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu, tín nhiệm của người tiêu dùng. 

Thời gian tới, MTTQ huyện xác định để Phong trào Đoàn kết sáng tạo ngày càng phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa việc đẩy mạnh Phong trào Đoàn kết sáng tạo trong giai đoạn hiện nay; các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền và các ngành chức năng về hỗ trợ hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp của Nhân dân; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện phong trào gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua của từng tổ chức; nhất là giới thiệu các giải pháp sáng kiến, các mô hình, cách làm hiệu quả tham dự các cuộc thi sáng tạo; phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền về các gương điển hình, các mô hình, giải pháp hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khuyến khích, xây dựng các mô hình triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” để thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tạo hiệu quả rõ rệt, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.

Tác giả: Thanh Hương

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select