Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Phước Sơn: Họp thống nhất Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 16:59 | 06/07 Lượt xem: 145419

Vừa qua, tại phòng họp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Nguyễn Văn Bằng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Hồ Quang Hường - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thống nhất Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Với mục đích tổ chức vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tạo dư luận xã hội mạnh mẽ để cổ vũ, biểu dương và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.


Qua nội dung chương trình tại cuộc họp, trong năm 2016 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện và các ban ngành có liên quan phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân kiểm tra, giám sát và thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 100% số khu dân cư tại các đơn vị được chọn điểm; vận động 100% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các đơn vị chọn điểm đã có giấy phép, sản xuất, kinh doanh đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; phấn đấu đến năm 2020: 100% số hộ đã đăng ký, cam kết được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Những ý kiến đóng góp tại cuộc họp cho thấy, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, tạo nên sự chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Nông dân Việt Nam phải là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Việt Nam tiêu dùng thực phẩm phải an toàn, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tác giả: BBT

Nguồn tin: VP.UBMT huyện Phước Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select