Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân

Mặt trận thành phố Hội An biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 18:13 | 19/06 Lượt xem: 496

Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII (2024 - 2029), Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tổ chức biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền: “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An (1930 – 2020)” và Tập san “Những bông hoa đẹp cán bộ Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2024”

* Tập sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An (1930 – 2020)”

Tập sách gồm có 5 chương nói về truyền thống yêu nước và đoàn kết chống ngoại xâm, cuộc vận động nhân dân đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) của Nhân dân Hội An; sự ra đời, đoàn kết, tập hợp lực lượng của Ủy ban Việt Minh Hội An tham gia xây dựng chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Mặt trận Dân tộc Giải phóng Hội An trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); Mặt trận Tổ quốc thị xã Hội An trong thời kỳ đất nước thống nhất, cùng cả nước quá độ lên CNXH (1975 - 1986); MTTQ Việt Nam TP.Hội An thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế (1986 - 2020).

Tập sách là tư liệu quý giá góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, tôn vinh sự cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, đồng bào theo các tôn giáo… gắn với quá trình ra đời, hoạt động và phát triển của MTTQ Việt Nam thành phố qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời thông tin một số bài học kinh nghiệm quý về công tác vận động, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.Hội An.


* Tập san “Những bông hoa đẹp cán bộ Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2024”

Tập san giới thiệu 14 bài viết về những tấm gương điển hình, những hoạt động và mô hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì thực hiện; củng cố, tăng cường khối đại đoàn két toàn dân, mở rộng và phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa và du lịch.


Nguồn tin: Duy Vinh - UBMTTQVN TP. Hội An

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select