Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và tập hợp, phản ảnh ý kiến Nhân dân

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:34 | 18/08 Lượt xem: 18760

Chiều ngày 17/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và tập hợp, phản ảnh dư luận xã hội giai đoạn 2022-2027.


Đồng chí võ Xuân Ca- UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt việc tập hợp, phản ánh tình hình đời sống nhân dân; kịp thời thông tin việc trả lời các đơn thư, khiếu nại hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trên các phương tiện truyền thông, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan phối hợp chưa quan tâm đến việc cung cấp những thông tin nổi cộm, dư luận quan tâm để MTTQ Việt Nam tổng hợp phản ảnh; chưa phối hợp trao đổi thông tin và kiểm tra, giám sát các nội dung Báo, Đài phản ánh kết quả giải quyết của chính quyền các cấp nhưng người dân chưa hài lòng, vẫn tiếp tục gửi đơn thư khiếu nại... Số lượng tác phẩm tham gia giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức chưa nhiều. Các chuyên mục, chuyên trang trên các Báo, Đài về công tác Mặt trận phần lớn phản ánh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; ít phản ánh lĩnh vực Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo...


Các cơ quan thực hiện ký kết Chương trình phối hợp

Trên cơ sở những kết quả đạt được, chưa được khi thực hiện Chương trình phối hợp giái đoạn 2017-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cùng thảo luận, trao đổi để đi đến thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền và tập hợp, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2027. Trong đó, tập trung phản ánh sâu và toàn diện chức năng chính trị của Mặt trận qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ưu tiên tuyên truyền hoạt động của Mặt trận về công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân; kịp thời nắm tình hình nhân dân, quan tâm phản ảnh những vấn đề nổi cộm, những kiến nghị kéo dài chưa được giải quyết, những vấn đề bất hợp lý về mặt chính sách…là cơ sở để Mặt trận tổng hợp báo cáo theo quy định.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.


Đ/c Võ Xuân Ca- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 cho các tập thể thực hiện xuất sắc Chương trình phối hợp, giai đoạn 2017-2021Đ/c Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 cho các cá nhân thực hiện xuất sắc Chương trình phối hợp, giai đoạn 2017-2021

Tác giả: CHÂU THỊ HẬU

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select