Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

6 tháng đầu năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 13:52 | 10/07 Lượt xem: 154

Trong 6 tháng đầu năm, song song với việc tập trung công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại kỳ họp 24 HĐND tỉnh

1. Công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với 302 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của HĐND, UBND các cấp. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia góp ý 13 dự thảo văn bản luật, nghị quyết liên tịch và 48 dự thảo văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 491 hội nghị tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm bắt nội dung và thực hiện tốt chính sách, pháp luật. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai nắm 2024. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực phối hợp cơ quan tư pháp cùng cấp tổ chức 33 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải và giám sát… góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật ở cơ sở.

2. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Đầu năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thống nhất nội dung, đối tượng giám sát, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Về hoạt động giám sát: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức 82 cuộc giám sát chuyên đề tại 106 đơn vị. Nội dung giám sát tập trung: Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; giám sát việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu HĐND huyện; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân và một số nội dung khác… Tại cơ sở, Ban TTND đã giám sát 49 vụ việc, phát hiện và kiến nghị xử lý 06 vụ việc; Ban GSĐTCCĐ tổ chức giám sát 293 công trình, dự án và đã phát hiện, kiến nghị xử lý 31 công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm.

- Về hoạt động phản biện xã hội: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 02 hội nghị phản biện xã hội đối với: Dự thảo Phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức 51 hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản, đề án, nghị quyết… của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp và gửi 17 dự thảo văn bản đến cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến góp ý.

3. Tích cực tham gia góp ý xây dựng chính quyền

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân liên quan trực tiếp đến các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức ngành y tế; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của ngành Y tế địa phương để tổng hợp, báo cáo và phối hợp chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại theo Kế hoạch.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức 36 hội nghị “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân địa phương; chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 61 cuộc đối thoại chuyên đề. Chủ trì tổ chức 32 “diễn đàn nhân dân” góp ý lực lượng công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã… góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương thực hiện tốt việc tiếp công dân; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, dư luận xã hội, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; tích cực tham gia giải quyết và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: HK

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select