Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Hướng dẫn triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:38 | 05/08 Lượt xem: 9074

Sáng ngày 5/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội. Đồng chí Phùng Khánh Tài- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì và gần 50 cán bộ phụ trách Trang cộng đồng (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Khánh Tài- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Nhiệm vụ công tác của Mặt trận ngày càng nhiều, sự kỳ vọng của Nhân dân vào hoạt động của Mặt trận ngày càng cao. Vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền là yếu tố tất yếu ở giai đoạn hiện nay. Tin tưởng thông qua kênh "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo sức lan tỏa những hoạt động của Mặt trận các cấp, cung cấp nguồn thông tin chính thống để định hướng nhân dân, dư luận xã hội một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác….

Triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ các chương trình, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thông qua mạng xã hội; cung cấp nguồn thông tin chính thống để định hướng nhân dân, dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, cũng như tình hình thế giới; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch; giải thích, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia mạng xã hội, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng thông tin trên internet; ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tình hình đất nước, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần tạo điều kiện cho mạng xã hội phát triển lành mạnh tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do dân chủ, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống về việc triển khai "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, làm rõ cách thức triển khai và những nội dung được sử dụng đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền trong hệ thống "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Làm rõ vai trò của các đơn vị quản lý "Trang cộng đồng" (Fanpage) đối với việc chịu trách nhiệm về các thông tin được lưu trữ, tuyên truyền, cung cấp, đăng tải trên Fanpage; tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin; thảo luận về Quy chế Thông tin, tuyên truyền trong hệ thống "Trang cộng đồng" (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các nội dung liên quan, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, vận hành thời gian qua; đồng thời đưa ra định hướng và thống nhất những nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới.

Tác giả: CHÂU THỊ HẬU

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select