Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 22:03 | 08/07 Lượt xem: 140

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn vừa ký ban hành các quyết định về việc công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023                                     Đường giao thông khang trang tại xã Quế Minh (Quế Sơn)

Theo đó, UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023 đối với 4 xã gồm Đại Sơn (Đại Lộc), Ninh Phước (Nông Sơn), Quế Minh và Quế An (Quế Sơn);

Ủy ban nhân dân các huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Quế Sơn chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Điều 28, Chương III Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí từng giai đoạn và có kế hoạch phấn đấu xây dựng đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”, hướng đến “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” theo các tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh.

Đợt này, UBND tỉnh cũng đã công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Duy Sơn (Duy Xuyên).

Tác giả: Nhật Hoàng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select