Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Huyện Tiên Phước tăng tốc về đích huyện nông thôn mới năm 2024

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 23:18 | 08/06 Lượt xem: 912

Mặc dù là huyện trung du còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, nổ lực của tập thể lãnh đạo huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia hưởng ứng tích cực của người dân, huyện Tiên Phước đã và đang phấn đấu để được công nhận huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024.Vườn xanh - nhà đẹp - ngõ đẹp tại  huyện Tiên Phước

Huyện Tiên Phước hiện có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2024, các xã Tiên Cảnh, Tiên Phong, Tiên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Tiên Phước được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu này, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung vào cuộc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nhiều mô hình, công trình phần việc do Mặt trận chủ trì hiệp thương, phân công được các tổ chức CT-XH hưởng ứng mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn.

Sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo huyện trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả. Đến nay, huyện đã thực hiện đạt và cận đạt 7/9 tiêu chí, gồm: điện; thủy lợi; quy hoạch; y tế văn hóa, giáo dục; kinh tế; chất lượng môi trường sống; an ninh trật tự - hành chính công. Hai tiêu chí chưa đạt là quy hoạch và giao thông.

Tại phiên làm việc mới đây ở huyện Tiên Phước, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Tiên Phước khẩn trương rà soát, xác định lại theo từng nhóm việc: nhóm các nhiệm vụ phải làm và vướng mắc tự tháo gỡ được, nhóm các nhiệm vụ phải làm và vướng mắc nhưng cần phải có cơ chế, sự hỗ trợ mới thực hiện được. Trên cơ sở đó, có kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung chỉ đạo và phân giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, UBND huyện Tiên Phước tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đảm bảo duytrì chuẩn đối với các tiêu chí đã đạt chuẩn; tập trung thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt chuẩn; xác định cụ thể nội dung cần thực hiện của từng chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, qua đó phân công nhiệm vụ giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân liên quan và quy định lộ trình, thời gian hoàn thành. Đối với các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, cần nỗ lực thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, cụ thể:

Tiêu chí Quy hoạch: UBND huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã đối với 5 xã còn lại chưa phê duyệt quy hoạch gồm: xã Tiên Ngọc, Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên Cẩm, Tiên Sơn và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo sát, hỗ trợ, hướng dẫn để huyện sớm hoàn thành nhiệm vụ này.

Tiêu chí Giao thông: Không đưa vào Quy hoạch vùng huyện đối với hai tuyến đường DH8.TP, DH13.TP và Bến xe huyện trong giai đoạn này để đảm bảo đạt tiêu chí giao thông trong năm 2024. UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo các ban ngành, địa phương trong quá trình lấy ý kiến người dân cần giải thích rõ việc này để người dân hiểu, chia sẻ và đồng thuận; đồng thời, phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch vùng huyện và ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình này trong giai đoạn 2026-2030.

Chỉ tiêu 5.3: Tỷ lệ Trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên thuộc tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục; để vừa đảm bảo nhu cầu cần thiết dạy và học cũng như việc đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đầu tư sửa chữa Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đảm bảo điều kiện công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 2 vào tháng 9/2024.

Chỉ tiêu 7.4, 7.5 thuộc tiêu chí Môi trường: Các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án xử lý nước thải khu dân cư nội thị Tiên Kỳ và hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Tài Đa, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2024.


 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu này và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để thực hiện việc cấp Giấy phép môi trường cho cụm công nghiệp Tài Đa theo tiến độ đề ra.

Có kế hoạch, lộ trình và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, công trình đầu tư xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn đô thị loại V theo Bộ tiêu chí đô thị văn minh. Các Sở, Ban, ngành liên quan được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí, đặc biệt là các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có); tránh trường hợp trong quá trình thẩm tra tiêu chí cấp huyện thì đánh giá địa phương không đủ hồ sơ, điều kiện đạt chuẩn theo quy định.

Huyên Tiên Phước xác định xây dựng NTM là quá trình thường xuyên liên tục, lâu dài, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Huyện phấn đấu duy trì nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí NTM cấp xã đảm bảo kết nối nông thôn với đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan, môi trường, chú trọng chất lượng môi trường sống, để khi được công nhận đạt chuẩn huyện NTM, huyện Tiên Phước giữ được nét đặc trưng vùng trung du xứ Quảng yên bình.

Tác giả: Nhật Hoàng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select