Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Giám sát và Phản biện xã hội

PHẢN BIỆN XÃ HỘI DỰ THẢO ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HỘI AN - THÀNH PHỐ SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2024-2027, ĐỊNH HƯỚNG 2030

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 17:53 | 06/07 Lượt xem: 175

Sáng ngày 05/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án xây dựng Hội An - Thành phố sáng tạo giai đoạn 2024 - 2027, định hướng đến năm 2030. Ông Võ Nễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại biểu Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và hội đồng phản biện gồm cá nhân tiêu biểu, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.


Ông Võ Nễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị

Theo UBND thành phố, xây dựng Hội An - Thành phố sáng tạo dựa trên nền tảng kế thừa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa với hạt nhân là Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, xem sự sáng tạo, phát triển văn hóa sáng tạo là nguồn lực, động lực phát triển KTXH bền vững, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, hình ảnh của Hội An trong nước và quốc tế.

Để thực hiện Đề án, UBND thành phố đã xây dựng mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện các nội dung cam kết trong hồ sơ đăng ký UNESCO và 09 nhiệm vụ cụ thể: (1). Nâng cao nhận thức về xây dựng “Hội An thành phố sáng tạo”. (2). Hoàn thiện và phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa tạo điều kiện thực hành sáng tạo. (3). Nghiên cứu phát triển văn hóa sáng tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Thành phố sáng tạo. (4). Tập trung tham mưu hoàn thiện, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách. (5). Ứng dụng công nghệ và thực hiện chuyển đổi số. (6). Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. (7). Phát triển sản phẩm, dịch vụ; Đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường văn hóa sáng tạo. (8). Mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế. (9). Giải pháp về huy động nguồn lực thực hiện Đề án.

 Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình và cơ bản tán thành với dự thảo Đề án ở tính sát thực tình hình thực tiễn của địa phương - Hội An, mang tính khả thi cao và phù hợp với định hướng xây dựng Hội An, Thành phố sinh thái - Văn hóa - Du lịch góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Đồng thời, tham gia góp ý đề nghị chỉnh sửa, bổ sung về: bố cục, kết cấu của dự thảo; nội dung căn cứ pháp lý xây dựng Đề án; quan điểm xây dựng và phát triển sáng tạo cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân; các mục tiêu mang tính chất lượng cao, có lợi cho Nhân dân; một số nghề thủ công, loại hình nghệ thuật dân gian đầy giá trị và tiềm năng trong đời sống người dân. Hàng năm, cần xây dựng kế hoạch để triển khai hiệu quả các nội dung cam kết, các nhiệm vụ cụ thể như: cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa thực hành sáng tạo, về nghiên cứu phát triển công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp sáng tạo; về việc vận dụng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sáng tạo; về nguồn lực đầu tư, kiến tạo và mở rộng không gian, môi trường sáng tạo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với giá trị văn hóa bản địa của Hội An…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND thành phố đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đầy tâm huyết của các đại biểu nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố thông qua.

Nguồn tin: VP. UBMTTQVN TP. Hội An

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select