Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Giám sát và Phản biện xã hội

Tam Kỳ: tổ chức giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại phường An Sơn

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 17:14 | 02/07 Lượt xem: 187

Sáng ngày 02/7, Đoàn giám sát do ông Nguyễn Ba, UVBTV Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Luật tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đối với UBND phường An Sơn.

Theo báo cáo, từ ngày 01/01/2023 đến 10/6/2024, UBND phường đã thực hiện tiếp 74 lượt công dân. Trong đó, tiếp thường xuyên do công chức làm công tác tiếp công dân thực hiện là 53 lượt, lãnh đạo tiếp định kỳ là 08 lượt và đột xuất là 13 lượt. Thông qua việc tiếp công dân, đã ghi nhận 68 vụ việc, liên quan chủ yếu đến kiến nghị, phản ánh, tranh chấp. Trong đó, đã giải quyết 51 vụ việc, đang kiểm tra giải quyết 01 vụ việc, 16 vụ việc không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn gửi cơ quan chuyên môn. Tiếp nhận 95 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp (trong đó có 17 đơn là công văn đề nghị kiểm tra giải quyết của Thành ủy, UBND thành phố, HĐND phường và 04 đơn nhận qua bưu điện). Đa số đơn thư trong thời gian qua đều liên quan đến công tác chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường. Đã tiếp nhận 01 đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, UBND phường đã ban hành thông báo theo quy định.


Quanh cảnh buổi giám sát

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn phường An Sơn thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng chưa đi vào chiều sâu.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Ba,UV BTV Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần làm việc chất lượng, khoa học, dân chủ, sự tham gia góp ý của các thành phần dự họp; ghi nhận những kết quả đạt được của UBND phường trong thời gian qua. Công tác tiếp công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo và các bước trong quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo dúng quy trình hướng dẫn. Đồng thời, đề nghị UBND phường An Sơn nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường xuyên phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình nhân dân; chỉ đạo và phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nguồn tin: Mặt trận thành phố Tam Kỳ

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select