Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Giám sát và Phản biện xã hội

Thăng Bình, Phước Sơn: Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:18 | 29/06 Lượt xem: 205

Ngày 26 và 27/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình và Phước Sơn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.

* Phước Sơn (27/6)

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện và một số phòng, ban chuyên môn liên quan (Phòng Tư Pháp, Thanh tra huyện); Cơ quan tham mưu soạn thảo: Phòng Nội vụ huyện; các vị trong Ban Tư vấn DCPL-DTGT của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu trên địa bàn huyện. Ông Hồ Văn Phen - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Ông Hồ Văn Phen - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 Điều, với 6 nội dung nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở và biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Điều 3 và Điều 8 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đã nhất trí với các nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng thời đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp 10 ý kiến vào dự thảo Nghị quyết; trong đó, đề nghị chỉnh sửa một số câu từ; bổ sung vai trò của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư ở địa phương; hoàn thiện các quy chế, hương ước, quy ước khu dân cư về thực hiện dân chủ cơ sở, cụ thể các biện pháp thực hiện… để đảm bảo tính chặt chẽ, chuẩn xác, đầy đủ, thống nhất về thuật ngữ, về nội dung và hiệu quả khi thực hiện.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Xinh - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, đại diện cơ quan tham mưu soạn thảo đã giải trình làm rõ các nội dung của Nghị quyết mà cơ quan soạn thảo văn bản dự thảo; đồng thời, tiếp thu các ý kiến tham gia để nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết cho phù hợp trước khi ban hành triển khai thực hiện.

Việc tổ chức hội nghị phản biện xã hội với dự thảo Nghị quyết là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia góp ý, phản biện xã hội; góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện, bảo đảm tính khả thi của nghị quyết sau khi được thông qua.

* Thăng Bình (26/6)

Tham dự hội nghị có ông Phan Thanh Vân - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Húy - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện cơ quan soạn thảo Nghị quyết; đại biểu lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Trưởng, Phó các Ban Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại biểu lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Thanh Phong -UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và ông Nguyễn Văn Đông - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết, đa số các đại biểu tham dự đều thống nhất cao với thể thức, bố cục và nội dung của Dự thảo; tại Hội nghị có 05 lượt phát biểu ý kiến tập trung làm rõ tình hình thực tế bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở hiện nay tại các địa phương; công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; vấn đề bảo đảm kinh phí khi triển khai thực hiện Nghị quyết… Đồng thời đề nghị sau khi dự thảo Nghị quyết được ban hành, các cơ quan chuyên môn, UBND huyện sẽ sớm có văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Húy - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện và cơ quan chuyên môn đã giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các góp ý của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện./.

Tác giả: VP.UBMT huyện Thăng Bình, Phước Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select