Phiên bản mobile

Mode:        Minimize 
select
select
 
Add Module:

select
select
select
select
 
select
MENU

THÔNG TIN TIẾP NHẬN VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ, HÀNG HÓA ỦNG HỘ QUỸ CỨU TRỢ TỈNH QUẢNG NAM* DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ TỪ NĂM 2020-2022: 

1. Núi Thành  
6. Duy Xuyên 11. Bắc Trà My 16. Nam Giang
2. Tam Kỳ 7. Đại Lộc 12. Nam Trà My 17.Đông Giang
3. Phú Ninh 8. Điện Bàn 13. Nông Sơn 18. Tây Giang
4. Thăng Bình  9. Hội An 14. Hiệp Đức
5. Quế Sơn 10. Tiên Phước 15. Phước Sơn* THÔNG TIN TIẾP NHẬN, PHÂN BỔ KINH PHÍ VÀ HÀNG HÓA CỨU TRỢ TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2022


THỜI GIAN


TIỀN ỦNG HỘ

HÀNG HÓA TIẾP NHẬN VÀ PHÂN BỔ
(Từ ngày 01/01/2022 đến 26/10/2022

DANH SÁCH ỦNG HỘ VÀ PHÂN BỔ DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ PHÂN BỔ

* QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ QUỸ CỨU TRỢ CỦA BAN CỨU TRỢ TỈNH NĂM 2022:

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NHẬN HỖ TRỢ

SỐ TIỀN HỖ TRỢ 
(Đơn vị tính: đồng)

QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ

1

Nam Trà My

40.000.000

QĐ 496 ngày 05/01/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở bị hư hỏng do mưa bão  gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My

2

Nam Giang

       40.000.000

QĐ 523 ngày 22/2/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở do hỏa hoạn gây ra trên địa bàn huyện Nam Giang

3

Phước Sơn

   3.398.880.582

QĐ 536 ngày 12/4/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai năm 2022 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn

4

Duy Xuyên

   2.520.000.000

QĐ 538 ngày 04/5/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng có nguy cơ sạt lỡ…trên địa bàn huyện Duy Xuyên

5

Bắc Trà My

       65.000.000

QĐ 551 ngày 30/5/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị thiệt hại do gió lốc gây ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My

6

Tây Giang

       10.000.000

QĐ 553 ngày 09/6/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ cho gia đình bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn huyện Tây Giang

7

Tam Kỳ

         5.000.000

QĐ 554 ngày 14/6/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ cho gia đình bị chết đuối trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

8

Tam Kỳ

       40.000.000

QĐ 569 ngày 20/7/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở do hỏa hoạn gây ra trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

9

Bắc Trà My

       40.000.000

QĐ 583 ngày 07/9/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở do hỏa hoạn gây ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My

10

Nam Trà My

     500.000.000

QĐ 584 ngày 09/9/2022 phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng có nguy cơ sạt lỡ…trên địa bàn huyện Nam Trà My

TỔNG CỘNG

6.658.880.582
Tên Video
* CM 05.7.24
* CM 05.7.24

LIÊN KẾT WEB

select